Kosmonosy - kultura


Hlavní stránka - Kulturní pozvánky
Cyklus historických přednášek v roce 2023

Po cestách umění a lidských osudů jeho aktérů na Mladoboleslavsku. Přednáší historik a uměnovědec J. B. Sturz. Tak jako v předchozích letech, budou přednášky doplněny řadou dokumentárních materiálů, filmových a hudebních ukázek i dobových artefaktů. Jedná se o deset přednášek vždy v pondělí od 15:00 – 16:30 hodin v klubovně hasičské zbrojnice. Přednášky potrvají až března 2023.

Jednotlivé vstupné 40,- Kč, předplatné na celý cyklus deseti přednášek 300,- Kč.
Srdečně zveme.    

Přehled jednotlivých přednášek

1. pondělí 16. ledna 15:00 – 16:30
Sakrální malba na Mladoboleslavsku od dob středověku po 19. století Putování za výtvarnými poklady v kostelích, kaplích i kapličkách mladoboleslavského regionu.

2. pondělí 23. ledna 15:00 – 16:30
Vincenc z Valdštejna a Josef Mysliveček Pozoruhodná stopa mnichovohradišťského pána, hraběte Vincence Ferreria z Valdštejna (1731 - 1797) významného mecenáše umění, který sehrál zásadní roli v kariéře hudebního skladatele Josefa Myslivečka (1737 -1781).

3. pondělí 30.ledna 15:00 – 16:30
Bedřich Smetana „penzista z Jabkenic“ Životní osudy a umělecká činnost zakladatele moderní české národní hudby v posledních 9 letech života, které trávil v jabkenické myslivně.

4. pondělí 6. února 15:00 – 16:30
Mladoboleslavské hvězdy stříbrného plátna Adina Mandlová, Gustav Hilmar, Darja Hajská, Václav Trégl, jsou patrně nejznámější jména českých filmových umělců, kteří pocházeli z mladoboleslavského regionu. Jejich životům a tvorbě bude věnována přednáška, doplněna o řadu ukázek a dokumentárních materiálů.

5. pondělí 13. února 15:00 – 16:30
Hudební stopa kosmonoských piaristů „Jiří Antonín Benda, František Xaver Brixi, Jiří Ignác Linek“ jsou pouhá tři jména hudebníků 18. věku, kteří prošli znamenitou hudební výchovou kosmonoské piaristické koleje a představují dnes vrcholné osobnosti unikátní české hudební kultury té doby… ¨

6. pondělí 20.února 15:00 – 16:30
Jiřík Kezelius Bydžovský a jeho „Kronika Boleslavská“ Jiřík Kezelius, vlastním jménem Jiří Kožíšek (1576 - 1654) byl mladoboleslavský měšťan a radní v převratných časJech první pol. 17. století, stal se zároveň autorem jedné z nejkvalitnějších městských kronik své doby, která nezřídka nabízí bezmála dobrodružné čtení.

7. pondělí 27. února 15:00 – 16:30
Boleslavští bratří a jejich stopa v kultuře a estetice české renesance Bezmála stočtyřicetileté působení Jednoty bratrské v Mladé Boleslavi přinesl své jedinečné plody nejen na poli náboženské reformy a vzdělání, ale také na poli kultury a umění…

8. pondělí 6. března. 15:00 – 16:30
Šlechtičtí a církevní mecenáši na Mladoboleslavsku Vznik významných uměleckých děl byl v historii nezřídka podmíněn štědrým mecenátem osvícených osob z řad aristokracie či kléru. Právě takovým osobnostem, z rodu Černínů z Chudenic, Valdštejnů, Pachtů z Rájova a dalším je věnována přednáška s množstvím dokumentárních materiálů.

9. pondělí 13. března. 15:00 – 16:30
Mladoboleslavsko ve výtvarné kultuře 19. a 20. století V návaznosti na přednášku o historické malbě (spojené převážně s chrámovým prostředím) navazuje pořad věnovaný osobnostem „moderní doby“. Setkáme se se známými jmény i s postavami méně známými, které však spojuje vysoká úroveň jejich prací a umělecká stopa v regionu.

10. pondělí 20. března. 15:00 – 16:30
Polozapomenuté památky z Boleslavského kraje Po boku známých hradů, zámků a zřícenin je Mladoboleslavsko poseto drobnými památkami sakrální i profánní architektury, místy jedinečných kontextů krajiny a lidské činnosti. Právě jim bude věnována poslední přednáška, stejně jako prostor k besedě na téma letošního přednáškového cyklu.

 
Adventní koncert

Osvětová beseda pořádá Adventní koncert v úterý 13.12. 2022 od 19:00 hodin v zrcadlovém sále zámku. Vystoupí hudební skupina Řemdih z České Lípy s dobovými nástroji a v dobových kostýmech. Představí vánoční hudbu v její středověké rozmanitosti. Neobyčejné souzvuky replik tehdejších nástrojů, písně jednohlasé podobné i velmi nepodobné dnešním vánočním, ale i vícehlasé, dokonce například ve formě více textového moteta). V čase blížících se Vánoc si dopřejte krátké zastavení s příjemným zážitkem v prostředí krásného zrcadlového sálu zámku. Zvonečky vezměte sebou.

Vstupné 100,- Kč.
Srdečně zveme.

 
Za zrcadlem s Václavem a Janem Neckářovými

Město Kosmonosy pořádá v pondělí 7. listopadu v 18:00 hodin v zrcadlovém sále zámku Kosmonosy Besedu s legendami českém populární hudby s bratry Václavem a Janem Neckářovými (nejedná se o koncert). Moderuje Pavel Petr.

 
Festival Rosa Bohemica opět v Kosmonosích

2. ročník nového hudebního festivalu barokní hudby Rosa Bohemica, který se odehrává převážně ve středních Čechách v časovém rozmezí mezi 10. červnem a 15. listopadem 2022 nabídne koncerty a představení v Roudnici nad Labem, Vlašimi, v Praze, Blatné, Vysoké u Příbramě, v Pátku nad Ohří, Jílovém u Prahy, Panenském Týnci, Nižboru Roztokách u Prahy a Kosmonosích. Hned tři akce se budou konat na Strži ve Staré Huti u Dobříše, dvě se odehrají v Novém Strašecí.

 
Přednáška Ukrajina

Osvětová beseda Vás zve v úterý 8. listopadu 2022 od 17:00 hodin do klubovny hasičské zbrojnice na historickou přednášku „Causa Ukrajina v kontextu dějin“.Bude přednášet Mgr. Jiří Bartoloměj Sturz, člen sdružení historiků ČR.

 
Benefice Jiřího Krampola

Osvětová beseda připravila Křeslo pro hosta se známým hercem Jiřím Krampolem v úterý 18. října 2022 od 18:00 hodin v zrcadlovém sále zámku v Kosmonosích. Můžete se těšit na vyprávění herce, dabéra a moderátora Jiřího Krampola.

 
Zemřel RNDr. Václav Petříček

Oznamujeme Vám smutnou zprávu, že ve čtvrtek 25.8. 2022 zemřel
RNDr. Václav Petříček,
zakládající člen a předseda Muzejního spolku Kosmonosy.

Muzejní spolek

parte Václav Petříček

 

Ve čtvrtek 25. 8.2022 nás navždy opustil Václav Petříček, vědec, doktor přírodních věd, a člověk, po němž zůstává mimořádná práce na poli vlastivědy milovaných Kosmonos a širokého regionu. Není pochyb, že odchází skutečná osobnost, a to nejen pro jeho dlouholetou a zcela nezištnou práci pro město v pozici zakladatele a předsedy Muzejního spolku i komunálního politika, pro široké znalosti i jedinečný dar je předávat svým posluchačům, ale také pro nevídanou schopnost být široce rozkročen nad přítomným časem: Veškeré Václavovo myšlení a jednání, jako by se dělo podle hesla Cogita aeternitatem – rozjímání o věčnosti. Bylo u něho bezděčně přítomno ať třeba hovořil o hlubokém smyslu a koncepci vlastivědné práce, anebo jen o nějaké nepatrné kytičce. Stejným způsobem nahlížel na instituci muzea. Nebylo pro něho nějakou obstarožní institucí, ale chrámem vnímání kontinuity, střežící vědomí, že náš přítomný čas není pupkem dějin, ale že jsme vzešli z generací před námi, jen krátce tu pobudeme a něco předáme generacím budoucím. Tuto zdánlivě banální skutečnost nám Václav dovedl předávat naprosto přirozeně, nadšeně, láskyplně, dojemně, vtipně. Byl to Václavův dar boží, kterým na nikom nešetřil a bude to jedna z věcí, pro kterou nám bude moc chybět.
Václav Petříček odešel z tohoto světa smířen, po bohatém a mimořádně naplněném životě. Naposledy jsme se s ním rozloučili v kosmonoském kostele Povýšení sv. Kříže, v sobotu, 3. 9., v 11h.
Václave, bude nám po Tobě smutno a nikdy na Tebe nezapomeneme!!!!!!

Jiří Bartoš Sturz

 
Dny evropského dědictví 2022

Osvětová beseda Kosmonosy, Muzejní spolek a spolek Společně srdcem s finanční podporou Města Kosmonosy vás zvou na slavnostní zahájení Dnů evropského dědictví 2022 v Kosmonosích ve čtvrtek 8. září v 17:00 hodin v Loretě. Dny evropského dědictví jsou významnou celoevropskou kulturně poznávací, společenskou a výchovnou akcí, která slouží k posílení historického povědomí v nejširších souvislostech.

 
Vernisáž výstavy Klinger v Novém Městě, Mladé Boleslavi a Kosmonosích

Muzejní spolek Kosmonosy Vás zve na nádvoří zámku V Kosmonosích v úterý 28. června 2022 od 16:00 na vernisáž výstavy

Klinger v Novém Městě, Mladé Boleslavi a Kosmonosích

Klingerové byl původně sudetský, rovněž německý aristokratický rod, velmi úspěšný v textilním průmyslu také v Novém Městě pod Smrkem a v Mladé Boleslavi. Vlastnili kosmonoské panství v letech 1905 - 1932.

 
Zámecké kulturní léto 2022

Osvětová beseda také letos pořádá Zámecké kulturní léto na nádvoří zámku v Kosmonosích, již po osmnácté. Divadelní přehlídka ochotnických souborů bude probíhat od června do poloviny září. Chtěli bychom Vás pozvat k návštěvám jednotlivých představení. Smyslem je obohatit kulturní život ve městě, nabízet živou kulturu v krásném prostředí nádvoří zámku, kde je velice příjemná atmosféra. Je připraveno jedenáct akcí – osm divadelních představení, Pomněnkové odpoledne, dva koncerty. Akce jsou rozděleny na dvě části. První část proběhne v červnu, druhá část od poloviny srpna do poloviny září .V případě nepříznivého počasí se představení uskuteční v krytém vestibulu zámku, který nabízí návštěvníkům trochu jinou atmosféru s kouzlem nasvětleného prostoru. Koncert MB Quartetu bude v salla tereně. Tato kulturní přehlídka je finančně podpořena Městem Kosmonosy, ale může se uskutečnit zejména díky obětavosti a nadšení členek Osvětové besedy. Podívejte se na celkový přehled jednotlivých akcí Zámkeckého léta 2022.

Milada Remešová, předsedkyně Osvětové besedy Kosmonosy

 
«ZačátekPředchozí12345678910DalšíKonec»

Strana 1 z 23