Kosmonosy - kultura


Hlavní stránka - Kulturní pozvánky - Koncert 3. ročníku festivalu Rosa Bohemica
Koncert 3. ročníku festivalu Rosa Bohemica

Zážitek z hudby spojený s atmosférou historických míst to je záměr festivalu Rosa Bohemica. Začal 10. června, trvá po celé léto a pokračuje až do 21. listopadu. Smyslem festivalu je oživovat krásnou, kvalitně interpretovanou hudbou pozoruhodná historická místa se silným geniem loci. Jeho součástí je čtrnáct akcí, které se opět uskuteční v pomyslné růžici v okolí Prahy.

V úterý 21. listopadu 2023 v 19:00 hodin Osvětová beseda ve spolupráci s Rosa Bohemica pořádají závěrečný koncert tohoto festivalu v nádherném prostředí zrcadlového sále zámku v Kosmonosích nazvaný „Vídeňský salón“.

Závěrečný koncert patří hudbě klasicismu a Triu Unitas v podání Petry Matějové – kladívkový klavír, Magdaleny Malé - housle a Heleny Matyášové - violoncello. Těžištěm repertoáru klavírního Tria Unitas je hudba přelomu osmnáctého a devatenáctého století v historicky poučené interpretaci. Uslyšíte skladby Haydna či Beethovena v interpretaci na klasicistní nástroje včetně dobového kladívkového klavíru. Koncert je také připomínkou významných českých hudebních skladatelů vzešlých z věhlasné piaristické koleje v Kosmonosích v 18. století.

Vstupné 150,- Kč, snížené 100,- Kč, vstupenky možno zakoupit v předprodeji v Knihovně v Kosmonosích - tel. 326 719 081.
Srdečně zveme.