Kosmonosy - kultura


Aktuality

Vánoční akce 2016

OSVĚTOVÁ BESEDA VÁS ZVE NA VÁNOČNÍ AKCE

Vánoční koncert v zrcadlovém sále zámku
V pondělí 19. prosince 2016 v 19:00 hodin se uskuteční v zrcadlovém sále zámku Vánoční koncert.
Vystoupí první koncertní mistr Moravské filharmonie v Olomouci Vít Mužík – housle a Lucie Kaucká – klavír, která také působí v Moravské filharmonii Olomouc.
Zvonečky vezměte sebou. Tato akce je finančně podpořena Městem Kosmonosy. Jste srdečně zváni. Vstupné 100,- Kč.

Vánoce v Loretě
Osvětová beseda připravila pro Vás ve čtvrtek 22. prosince 2016 v 16:00 hodin Vánoce v Loretě.
Vystoupí Mladoboleslavský žesťový soubor a Čtyřtrio Pěveckého sboru Boleslav.
Přijďte si zazpívat koledy, nebude chybět občerstvení. Loreta bude slavnostněnasvícena, můžete shlédnout nový Betlém. Dopřejte si hezký zážitek v předvánoční době, jste srdečně zváni. Tato akce je finančně podpořena Městem Kosmonosy.

 
Podzimní cyklus cestopisných přednášek 2016

Osvětová beseda připravila podzimní cyklus cestopisných přednášek v klubovně hasičské zbrojnice, vždy od 18:00 hodin.
Vstupné 30,- Kč. Začínáme ve čtvrtek 20. 10.

1. čtvrtek 20. 10. 2016 - MUDr. Martin Vedral: Ghana, Togo, Benin
2. čtvrtek 3. 11. 2016 – Korunovační řád Karla IV. - aneb reportáž z korunovace po 669 letech a dvou dnech. Beseda s videoukázkami nám přiblíží pražskou korunovaci Karla IV. českým králem, jež proběhla 2. září 1347. Po 669 letech a dvou dnech se v Katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha konala historická rekonstrukce tohoto zásadního aktu české státnosti. Průvodcem besedou bude operní zpěvák, herec a uměnovědec Jiří Bartoš Sturz, který v uvedené historické rekonstrukci ztvárnil postavu arcibiskupa Arnošta z Pardubic.
3. čtvrtek 10. 11. 2016 - Mgr. Přemysl Siřínek: Korsika, útočiště zločinců
4. čtvrtek 24. 11. 2016 - RNDr. Václav Petříček: Evropa uprostřed Atlantiku? Ano! Je to Makronesie

 
„Co zajímá seniory“

Osvětová beseda v rámci projektu Aktivní stárnutí, kterým získala finanční podporu z Nadačního fondu AVAST, připravila čtyři přednášky, týkající se problematiky, která seniory nejvíce zajímá. Chtěli bychom seniorům předat dostupné informace a motivovat je, aby si zvolili takový životní styl, který bude pro jejich život prospěšný.
Začínáme v úterý 25.10. v 18.00 hodin v klubovně hasičské zbrojnice. První téma je Sociální služby, domácí péče, trénování paměti, se kterým Vás seznámí Bc. Kamila Sedláková.
Za týden v úterý 1. listopadu v 18.00 bude tématem Racionální výživa seniorů (jak se mají senioři stravovat), zdravý životní styl, pohybové a duševní aktivity seniorů. Přednášet bude Bc.Kamila Sedláková.
Třetí přednáška v úterý 15. listopadu v 18.00 hodin v klubovně hasičské zbrojnice bude věnovaná Bezpečnosti seniorů, prevenci úrazů, kde vystoupí zástupce Policie ČR.
Čvrtá přednáška v úterý 22. listopadu v 18.00 se zaměří na Zvládání nadměrného stresu, pozitivní myšlení , jak dosáhnout kvalitního spánku, duševní aktivity seniorů. Bude přednášet MUDr. Martina Hrnčířová. Vstupné na každou přednášku je 30,- Kč.Využijte naší nabídky a přijďte se dozvědět zajímavé informace. Těšíme se na Vás.

 
Ocenění v projektu Aktivní stárnutí

Osvětová beseda Kosmonosy
získala ocenění v projektu Aktivní stárnutí

Osvětová beseda získala finanční podporu na základě přijatého projektu „Aktivní stárnutí“ z Nadačního fondu AVAST. Cílem projektu je umožnění využití nových aktivit seniorů, rozdělených zhruba na sedm oblastí, které by se realizovaly v našem městě. Chtěli bychom seniorům předat dostupné informace a motivovat je, aby si zvolili takový životní styl, který bude pro jejich život prospěšný. Nabídneme čtyři odborné přednášky pod názvem "Co zajímá seniory" o zdravém životním stylu, zásadách zdravého stravování, zvládání nadměrného stresu, pozitivní myšlení, jak dosáhnout kvalitního spánku, předcházení úrazům, bezpečnosti seniorů, nabídka sociálních služeb pro seniory. V dalším bloku bychom chtěli seniorům nabídnout deset přednášek z historie naší země na téma "Co nám ve škole neříkali", přednášené historiky. Nabídli bychom seniorům společný výlet za historickými památkami naší země, který se vždy setkává s velkým zájmem. Dále bychom chtěli nabídnout seniorům zájezd do divadla do Prahy nebo Liberce. Chtěli bychom uspořádat koncert pro seniory "Vzpomínky " se známou zpěvačkou Naďou Urbánkovou, dále akci " Babi, dědo, vezmi mne na pohádku", kde by se účastnili senioři se svými vnoučaty. Pohybová aktivita hraje a bude nadále hrát v životě člověka významnou roli v oblasti podpory jeho zdraví. Chtěli bychom nabídnout deset procházek s instruktáží pro seniory se školeným instruktorem s holemi Nordic Walking. Hlavním přínosem finanční podpory projektu je nabídnout seniorům různorodé aktivity, které by byly pro ně finančně dostupné a přinesly by jim příjemné zážitky, setkávání s vrstevníky, zvýšení informovanosti z různých oblastí, které se týkají jejich života. Projekt bude realizován v období října 2016 až do května 2017. Podrobné informace o jednotlivých akcích budou vždy v předstihu zveřejněny.
Milada Remešová, předsedkyně Osvětové besedy

 

Poslední články

26 Září 2016
V rámci přednášek Osvětové besedy Kosmonosy se mimo jiných uskutečnila v červnu i velmi zajímavá přednáška k výročí 700 let od narození Karla IV., českého krále a císaře Svaté říše římské. V září na tuto přednášku navázal pro...
14 Duben 2016
Osvětová beseda Kosmonosyzískala Řád srdce v krajském kole ankety Středočeských deníků. Projekt středočeských Deníků a Pražského deníku Řád srdce se uskutečnil ve dvou kolech. Nejprve bylo vybráno dvacet nominovaných zástupců z celého okresu Mladá Boleslav a hlasovalo se koncem listopadu...
06 Prosinec 2015
Středočeské deníky vyhlásily anketu Řád srdce Dejte hlas tomu, o kom se domníváte, že dokáže podat pomocnou ruku, že má srdce na správném místě, dodává světu kolem pozitivní energii, rozdává radost a dobrou náladu. Projekt 'Řád srdce' je v plném proudu. Nyní ...
06 Prosinec 2015
Osvětová beseda Kosmonosy se dostala do krajského kola Ankety Středočeských deníků Řád srdce Projekt středočeských Deníků a Pražského deníku Řád srdce vstupuje do dalšího kola - do takzvaného krajského finále. V tomto projektu spolu s vámi hledáme lidi se srdcem na správn&...
28 Květen 2015
Osvětová beseda Kosmonosy zve do Lorety na vernisáž výstavy obrazů. Ve čtvrtek 25. června v 17.00 hodin se uskuteční v Loretě vernisáž výstavy obrazů a šperků autorky Dany Klímové z Mladé Boleslavi „Cesty k sobě“, jedná se o průřez dosavadní tvorbou. Hlavním artiklem budou obrazy - akryl na pl&aa...