Kosmonosy - kultura


Hlavní stránka
Výroční zpráva 2019

Výroční zpráva 2019

Osvětová beseda nabízí občanům živou kulturu a tím podporuje společenský život ve městě, sounáležitost občanů ke svému městu, propaguje naše město v regionu. Připravuje pro občany rozmanité kulturní akce, nabízí občanům příležitost k setkávání, což je zejména pro starší občany velice důležité. Nabídka kulturních pořadů je pestrá a mohou z ní vybírat občané různých věkových kategorií, včetně dětí a mládeže. Nabízí vzdělávání prostřednictvím řady poutavých, zábavných forem. Tyto akce jsou realizovány především s finanční podporou města, na vstupném se podílejí návštěvníci, OB několikrát získala dotace z Fondu kultury Středočeského kraje z přijatých projektů, někdy i sponzorské dary. V roce 2018/19 získala Osvětová beseda významnou finanční podporu z Nadačního fondu AVAST na projekt „Aktivní stárnutí 2019/2020“ a měla tak možnost uspořádat celou řadu aktivit pro seniory. Realizace tohoto projektu probíhala ve druhé části roku 2018 a v první části do června 2019. V nadchízejícím období 2019/2020 Osvětová beseda získala další podporu z Nadačního fondu AVAST pro druhou část roku 2019 a v prvním pololetí roku 2020 na základě projektu „ Aktivní stárnutí“. Osvětová beseda má v roce 2019 celkem 15 členek. Členky Osvětové besedy vykonávají tuto práci zdarma, ve svém volném čase, s velikou obětavostí. Při přípravě akcí vkládají členky do toho srdečnost, laskavost, pečlivost, náročnost, což oceňují jak návštěvníci, ale i účinkující, kterým se u nás velice líbí a chtějí se znovu vracet. Když se ohlédneme za akcemi uplynulého roku 2019, je to pěkná řádka akcí – uspořádali 33 kulturních akcí, navštívilo je 2 500 občanů. Kulturní akce členky Osvětové besedy připravili pro občany našeho města. Členky Osvětové besedy tyto akce nepořádají pro sebe, ale pro občany našeho města, k podpoře společenského a kulturního života města, k propagaci města.
Začátkem roku 2016 Osvětová beseda byla oceněna veřejností, získala v krajském kole Středočeských deníků ocenění v anketě "Řád srdce". Čtenáři Osvětovou besedu nominovali a dávali své hlasy lidem se srdcem na správném místě, těm kteří dokáží podávat pomocnou ruku, úsměvy a dobrou náladu.
V roce 2015 se Osvětová beseda Kosmonosy zaregistrovala podle Nového občanského zákoníku jako zapsaný spolek, je vedena u Městského soudu v Praze ve spolkovém rejstříku se všemi náležitostmi. Byly upraveny stávající stanovy Osvětové besedy dle nových požadavků.

 

SLAVNOSTNÍ VERNISÁŽE VÝSTAV V LORETĚ

Vernisáže v Loretě uvádějí výstavy současného výtvarného umění ve výstavních prostorách v podzemí kaple sv. Martina, mají dlouholetou tradici. Již od roku 2002 přispívají k atraktivnosti Lorety, zvyšují zájem návštěvníků se přijít do Lorety podívat i několikrát ročně. Slavnostní vernisáže v Loretě se pořádají vždy na zahájení nové výstavy umění regionálních umělců. Každá vernisáž je doplněna kulturním programem, hudebním vystoupením, dále vystoupením mažoretek a představením toho konkrétního umělce. V překrásné atmosféře v areálu Lorety je to pro návštěvníky hezký zážitek. Během turistické návštěvní sezony jsme připravili dvě výstavy, ke Dnům evropského dědictví uspořádal výstavy Mujzejní spolek. První výstava s vernisáží a Slavnostní zahájení návštěvní sezony v Loretě proběhlo ve čtvrtek 28. 3. 2019 v 17.00 pod názvem „Romantika mé duše“výstava obrazů kosmonoské občanky Hany Srbové. (do 16. 6.) . Vystoupily mažoretky a v hudebním vystoupení se představil houslista František Lamač. Druhá výstava byla otevřena v pondělí 24. června 2019 v 17.00 hodin vernisáží výstavy známého kreslíře, ilustrátora, karikaturisty a humoristy Jiřího Wintera Neprakty „Procházka historií“. V hudebním vystoupení jsme vyslechli hudebníka Václava Kořínka a vystoupila manželka umělce Ing. Daniela Winterová. Krásné prostředí Lorety je místem setkávání občanů města a zájemců o umění ze širokého okolí. Tyto akce přispívají k propagaci Lorety během turistické sezony ve městě i okolí, ale také mezi návštěvníky ze vzdálenějších míst. Celkem se dvou vernisáží účastnilo 235 návštěvníků.

ZÁMECKÉ KULTURNÍ LÉTO 2019

Zámecké kulturní léto v Kosmonosích se stalo již tradicí. Divadelní přehlídka ochotnických souborů na nádvoří zámku, kterou připravuje Osvětová beseda, trvá již patnáctým rokem. Během těchto let se nám postupně podařilo získat technické vybavení z dotace z Fondu kultury Středočeského kraje. Toto vybavení se dá využít i pro jiné akce. Smyslem je obohatit kulturní život ve městě, nabízet živou kulturu v krásném prostředí nádvoří zámku, a je to velice příjemná atmosféra. Uskutečnilo se deset divadelních představeních a koncertů, rozdělených na dvě části. Součástí Zámeckého léta byl i samostatný program mažoretek Pomněnek na nádvoří zámku. V červnu se uskutečnilo pět představení a v druhé části - koncem srpna a začátkem září se uskutečnilo ještě pět divadelních představení. V případě nepříznivého počasí se představení uskutečnila v krytém vestibulu zámku. který nabízí návštěvníkům trochu jinou atmosféru s kouzlem nasvětleného prostoru. Seznam jednotlivých představení je přiložen. Při pořádání Zámeckého léta se musí řešit autorská práva u Ochranného svazu autorského OSA na hudební díla a dále autorská práva u Dilia a Aurapont. Zveme ochotnické soubory z okolí a tím podporujeme jejich činnost, nabízíme jim příležitost vystoupit, představit se. Ochotníci z okolí rádi u nás vystupují, chválí si příjemnou atmosféru, kterou diváci dokáží vytvořit. Líbí se jim prostředí nádvoří zámku, návštěvnost a reakce diváků. Mají zájem u nás vystupovat i v dalších letech. Lidé se na představeních setkávají se svými známými, popovídají si v krásném a klidném prostředí zámeckého nádvoří, pobaví se. Tato akce přispívá k obohacení kulturního i společenského života v našem městě. Občané mohou přímo v místě svého bydliště navštěvovat divadelní představení a nemusí jezdit do vzdálených míst za zajímavou atmosférou divadel v historických prostorách památek. Tato akce se může uskutečnit zejména díky obětavosti a nadšení členů Osvětové besedy, ale neobejde se bez finanční podpory Města Kosmonosy. Na úhradě nákladů se podílejí diváci formou vstupného. Během Zámeckého léta 2019 představení navštívilo celkem 1 089 návštěvníků. Pro návštěvníky to byly krásné zážitky na nádvoří zámku, dotace od města Kosmonosy nám umožnila tuto akci uskutečnit. Tato akce také přispívá k tomu, aby zámek jako kulturní památka byl přístupný mimo školy také veřejnosti, aby kulturně žil.
Přehled termínů:

1. čtvrtek 6. 6. v 19:30 „FLASTR NA ZÁMKU, bluegrassový večer hudební skupina Flastr Mladá Boleslav

2. čtvrtek 13. 6. v 19:30 „ŽENSKÁ NA KRKU“ Georges Feydeau, Divadelní spolek Tyl Mnichovo Hradiště - vstupné 50,- Kč

3. pátek 21. 6. v 19:30 „Mladoboleslavský Žesťový Soubor 30 let“ koncert ke 30. výročí založení - vstupné 50,- Kč

4. sobota 22. 6. ve 14:00 „POMNĚNKOVÉ ODPOLEDNE“– mažoretky Sokola Kosmonosy

5. čtvrtek 27. 6. v 19:30 „DUŠIČKY“, Jaroslava Jenčíková, Divadlo poezie Mladá Boleslav – vstupné 50,- Kč

6. čtvrtek 22. 8 v 19:30 „INSPEKTOR MÁ TĚŽKOSTI“, Robert Thomas, Divadelní spolek Dobrovít Dobrovice – vstupné 70,- Kč

7. čtvrtek 29. 8. v 19:30 „ROBINSONI“ - Defoe / Koblischková / Jecelín / Geisslers Hofcomoedianten - vstupné 70,- Kč

8. úterý 3. 9. v 19:30 „PRÁZDNINY SNŮ“, Francise Joffo, Divadelní spolek Tyl Bakov nad Jizerou - vstupné 70,- Kč

9. úterý 10. 9. v 19:30 „S TVOJÍ DCEROU NE“, Antonín Procházka, Divadelní spolek Bozděch Libáň – vstupné 70,- Kč

10. úterý 17. 9. v 17:30 „KONCERT DECHOVÉHO ORCHESTRU ŠKODA S VYSTOUPENÍM MAŽORETEK POMNĚNEKKOSMONOSY“, vstupné 70,- Kč

 

SPOLEČNÝ VÝLET PRO SENIORY 2019

Osvětová beseda na základě poskytnuté dotace města uspořádala pro seniory našeho města zážitkový výlet na Kouřimsko. Společný výlet se uskutečnil v sobotu 28. září 2019. Odjeli jsme objednaným autobusem do Kouřimi, kde jsme si prohlédli v centru zachovanou středověkou část města, navštívili jsme gotický chrám sv. Štěpána a místní muzeum, dále mohylu bitvy u Lipan. Po obědě jsme si prohlédli skanzen venkovských staveb v Kouřimi a pak jsme jeli do Kostelce nad Černými Lesy. Tam jsme si prohlédli běžně nepřístupné reprezentační prostory zámku Smiřických a renezanční kostel. Potom jsme se zastavili v Muzeu hrnčířství a v místním pivovaru. Celý den nás provázel jako průvodce Mgr. Jiří Bartoš Sturz, který o každém místě poutavě vyprávěl historické zajímavosti. Účastníkům se toto pojetí výletu velice líbilo, počasí nám také přálo. Výletu se zúčastnilo 50 osob – plná kapacita autobusu.

 

PROJEKT 2018 / 2019
POKRAČUJEME DÁLE - AKTIVNÍ STÁRNUTÍ
S FINANČNÍ PODPOROU NADAČNÍHO FONDU AVAST

Osvětová beseda Kosmonosy připravila projekt „Pokračujeme dále - Aktivní stárnutí“ s finanční podporou NF AVAST v období 1 .8. 2018 do 30. 6. 2019.
Osvětová beseda Kosmonosy v návaznosti na tři projekty z roku 2016/17 a 2017/18 2018/2019 díky podpoře NFA mohla pokračovat s třetím navrženým projektem "Pokračujeme dále-aktivní stárnutí" na základě velkého ohlasu a zájmu mezi seniory. Nabízíme seniorům různorodé aktivity - zájmové činnosti jako jsou vzdělávací aktivity, kulturnní a společenské akce, poznávací zájezdy a exkurze, sportovně rekreační aktivity, které představují významnou součást jejich života. Cílem projektu je zlepšení kvality života, prodloužení období zdravého stárnutí a umožnění využití nových aktivit seniorům ve společnosti svých vrstevníků. Počet seniorů v populaci roste. Nabízíme možnosti neformálních pravidelných setkání seniorů, kde by si mohli senioři mezi sebou popovídat, rozdělit se o svoje starosti, ale také radosti. Snažíme se je tím dostat ze společenské izolace svých domovů, Taková setkání s vrstevníky mají velký význam v jejich životě. Aktivní stárnutí pomůže generaci seniorů prožít ve spokojenosti kvalitní život. Cílovou skupinou jsou senioři - ženy i muži.
Projekt nabídnul pro seniory zájmové činnosti. Hlavním přínosem finanční podpory projektu je nabídka různorodých aktivit pro seniory, které by byly pro ně finančně dostupné a přinesly jim příjemné zážitky, možnost neformálních setkání, možnost se bavit ve společnosti svých vrstevníků. Taková setkání s vrstevníky mají velký význam v jejich etapě života. Část projektu byla realizována v druhé polovině roku 2018, převážná část byla realizována v prvním pololetí 2019. Realizace probíhala podle navrženého projektu jak obsahově, tak časově. Nadační příspěvek ve výši 50 000,- Kč byl zachován. Účastníci projektu Pokračujeme - Aktivní stárnutí se podíleli na těchto akcích formou vstupného na jednotlivé akce. Bez finančního příspěvku NF AVAST bychom těžko mohli organizovat akce takového rozsahu, které by byly založeny jen na návštěvnosti účastníků – jejich počtu. Nikdy se dopředu neví, kolik osob přijde. Jsme velice vděčni, že nám finanční příspěvek pomohl uskutečnit tuto aktivitu. Finanční podpora z NF AVAST nám umožnila uspořádat pro seniory akce na sebe navazující s různorodou tématikou, které se setkaly s nečekaným zájmem seniorů. Celého projektu Pokračujeme Aktivní stárnutí se zúčastnilo 1100 seniorů, kteří byli nadšeni a spokojeni a chtějí pokračovat dále s různorodými aktivitami.

 

PŘEDNÁŠKOVÝ CYKLUS 2019 – PUTOVÁNÍ DĚJINAMI ČESKÉHO MYŠLENÍ "DUCHEM, NE MEČEM"

Osvětová beseda v rámci projektu Pokračujeme dále - Aktivní stárnutí, kterým získala finanční podporu z Nadačního fondu AVAST, připravila jako jednu z částí celého projektu cyklus deseti přednášek z české historie pod názvem „DUCHEM, NE MEČEM - putování dějinami českého myšlení “ . Přednášel Mgr. Jiří Bartoš Sturz, člen Sdružení historiků ČR .Předchozí dva ročníky cyklu přednášek publicisty, historika J. B. Sturze se věnovaly úsvitu českých dějin a období vrcholného středověku. Letošní cyklus částečně navázal na chronologické historické putování, ale zaměřil se na specifický svět "českého myšlení" od středověku, přes období stavovského státu, barokní epochu až k profilujícím osobnostem Národního obrození. Prožili jsme kostnickou anabázi Mistra Jana z Husince, rozčarování Petra Chelčického a Českých bratří, i mravní dilema posledních Rožmberků. S Komenským jsme prošli Labyrintem světa, s Bohuslavem Balbínem "barokní Čechii" s Josefem Dobrovským jsme putovali k prahům moderní historické vědy až do biedermeierové pracovny Františka Palackého." Přednášky byly doplněny videoprojekcí, hudebními ukázkami. Přednášky probíhaly v klubovně hasičské zbrojnice vždy od 15.30 – 17.00 hodin. Přednášky byly v trochu jiném pojetí, než jsme byli doposud zvyklí. Přednášející nehovořil o suché historii, kterou si každý může najít v literatuře, na internetu. Svá vyprávění zakládal na bádáních v archivech, přinášel na každou tématickou přednášku různé historické artefakty, seznamovali s kulturou, hudbou a uměním jednotlivých období, promítali různé historické dokumenty a obrázky, což činilo přednášky zajímavějšími.. Tento způsob přednášek návštěvníky velice zaujal, byli jsme překvapeni velkým zájmemem seniorů a jejich aktivitou během každé přednášky. Vzhledem k tomu, že se posluchači stále vrácejí do pořád nabitého sálu, vyslovovali senioři přání, aby se mohlo pokračovat ve stejném stylu i příští rok.

 

COUNTRY VEČER

V pátek 15. března 2019 od 18:00 hodin se uskutečnil Country večer v zrcadlovém sále zámku. Vystoupila hudební skupina Dobráci z Dobrovice. Zrcadlový sál kosmonoského zámku se rozezněl trochu jinou hudbou, než na jakou jsme byli dosud zvyklí. Přišlo mnoho příznivců skupiny a posluchačů, kteří mají v oblibě hudební žánr country. Hudebníci v takto nádherném prostředí ještě nevystupovali a tak bylo vidět jejich nadšení. Hráli známé skladby, Na tvářích posluchačů jsme mohli vidět, že odcházeli spokojeni.

 

VÝLET DO NÁRODNÍHO MUZEA V PRAZE

Výlet do Národního muzea v Praze znamenal pro seniory návštěvu významné památky, která byla otevřena po dlouhé rekonstrukci historické budovy. Uskutečnil se 11. dubna 2019. Pohled z venku na budovu Národního muzea byl úžasný. Prohlídka historického interieru brala dech. Byla to nádhera. V historické budově jsme si prohlédli dvě výstavy. Jednak výstava Česko- slovenská a Slovensko – česká o dějinách společného státu v  uplynulých 100 letech. Výstava byla přehledně uspořádaná, tak jme si zavzpomínali jako pamětníci na minulé časy. Druhou výstavou bylo 2 x 100 nejvýznamnějších exponátů Národního muzea. Měli jsme možnost se nově dostat do vyhlídkové kupole Národního muzea a prohlédnout si z výšky okolí, kde procházely dějiny na všechny světové strany. Bylo to krásné. Ještě jsme si chvilku odpočinuli v nově zastřešené dvoraně muzea. Odpoledne jsme odjeli do Troje, kde jsme měli objednanou prohlídku Trojského zámku. Tam nás provázela velice zajímavými interiery úžasná paní průvodkyně. V Trojském zámku je expozice Galerie hlavního města Prahy. Při pohledu do barokní zahrady nelze přehlédnout sochařskou výzdobu zajímavého dvouramenného schodiště Po prohlídce barokní zahrady okolo zuámku jsme odjížděli domů. Účastníci byli spokojeni.

 

DVĚ HISTORICKÉ PŘEDNÁŠKY „OSM STOLETÍ KOSMONOS“

aneb "kdo netouží poznávat dějiny míst vlastních kroků, je odsouzen klopýtat o tytéž kameny..." První přednáška se uskutečnila v pondělí 20. května 2019 od 18:00 hodin v klubovně hasičské zbrojnice, přednášel Mgr. Jiří Bartoš Sturz, člen Sdružení historiků ČR. V putování po stezkách kosmonoské minulosti nalézáme neobyčejná dramata: Kolik chybělo, aby rozzuření bratři Vančurové podpálili zdejší krajířovský ámek? Kam dovedla hamižnost paní Martu z Veselice? Co vzkazoval Humprecht Jan Černín z Kosmonos do Madridu? Kde najdeme schránu se srdcem jeho syna? Kolik šedin přineslo hraběti Bolzovi textilní podnikání? Proč rozrazil blesk kazatelnu zbožných otců piaristů? Jaký život měla podvedená Johanna z Martinic s "floutkem" z Kurlandu? Kolik vody v Jizeře obarvila Leitenbergerova továrna v Josefově dole? Slušel ženě afrického náčelníka šátek z firmy "Cosmanos"? A co vznik smutného areálu - ústavu pro duševně choré?...Tyto a mnoho jiných příběhů dokazují že "není "malých příběhů", či "malých dějin" a zdá se, že o Kosmonosích to platí dvojnásob, protože "kdo netouží poznávat dějiny míst vlastních kroků, je odsouzen klopýtat o tytéž kameny..." Druhá přednáška o historii Kosmonos se uskutečnila ve čtvrtek 30. května 2019 od 18:00 hodin v klubovně hasičské zbrojnice, přednášel RNDr. Václav Petříček. Tato přednáška zahrnovala posledních sto let z historie města. V roce 1913 se stal hezký městys se zřetelnými barokními rysy kdysi centra rozsáhlého panství, městem. Hned další rok začala strašlivá Velká válka! Jak vypadal život uprostřed celosvětové tragédie? Co se změnilo v obraze města za doby mladé československé republiky? Jistě to byla výstavba továrny na zemědělské stroje, hlavně traktory značky Svoboda, jistě to byla i špičková avantgardní architektura architekta Jiřího Krohy. Po 20 letech demokracie přichází další tragédie - další světová válka a pro nás nacistické okupace. Známe jména kosmonoských hrdinů odporu a obětí krutého režimu, příklady solidarity i udavačství? Jak vypadalo v našem městě osvobození v roce 1945 a jak únorový politický převrat v roce 1948. Kolik pamětníků si ještě vzpomene na dvojí sloučení s Mladou Boleslaví a tím zánik města, kolektivizace - vznik "jednotného zemědělského družstva (JZD)", ale i výstaby moderního kina? A co "zlatá šedesátá", společenské uvolnění, výstavba atraktivního koupaliště? Jistě nezapomeneme další okupaci v roce 1968 - jinak "bratrskou pomoc SSSR při obraně u nás ohroženého socialismu"? Stejně tak dobu normalizace i sametové revoluce a návratu demokracie! A pak příchod svobodného podnikání, u nás zvláště stavební boom, vznik obchodních řetězců, opravování zanedbaných stavebních památek, ale i zánik dalších. A postupného propojování s Mladou Boleslaví. Byly všechny kroky za doby samosprávy pozitivní. I pro toto období platí již řečené moudré rčení: "kdo netouží poznávat dějiny míst vlastních kroků, je odsouzen klopýtat o tytéž kameny..." Návštěvníci měli příležitost dozvědět se o minulosti našeho města, vždyť nejstarší zmínky o Kosmonosích jsou doložené z roku 1186.


KVÍZOVÝ VÝLET DO KUTNÉ HORY "Cuthna antiqua" - cesta za poznáním klenotů Kutné Hory

Osvětová beseda s finanční podporou Nadačního fondu AVAST na základě přijatého projektu "Pokračujeme dále - aktivní stárnutí 2018/2019" uspořádala celodenní výlet do Kutné Hory – v neděli 2 .června 2019. V rámci celodenního výletu jsme navštívili ústřední památky historického centra stříbronosné pokladnice Českého království - nedaleký sedlecký klášter, chrám sv. Barbory - klenot pozdní gotiky a jedna ze čtyř staveb katedrálního typu v Čechách a v blízkosti i Kapli Božího těla, dále Vlašský dvůr -
který býval právem nazýván „klenotem“ koruny českých panovníků a jeho půvab a šarm přetrval do dnešních dnů. Vlašský dvůr je bývalá královská mincovna a královský palác, národní kulturní památka celoevropského významu, s tisíciletou historií. Dále jsme navštívili Hrádek - České muzeum stříbra, 1. prohlídkový okruh - Město stříbra. Společně si prohlédli pamětihodností města – kamennou kašnu, morový sloup, Jezujitskou kolej. Seznámili jsme se dějinným vývojem lokality i jednotlivých památek.
Soustředili jsme se na nejrůznější obecně opomíjené historické a památkové detaily, s jejichž pomocí získáme plastičtější pohled na evropsky unikátní fenomén, kterým bezesporu Kutná Hora je. Součástí výletu byl drobný historický kvíz, který účastníci absolvovali v autobuse při cestě zpět. Obsahoval otázky týkající se prohlídky Kutné Hory. Průvodcem byl historik Mgr. Jiří Bartoš Sturz, člen Sdružení historiků ČR . Pro účastníky to byl krásný zážitek.


PROJEKT AKTIVNÍ STÁRNUTÍ 2019 / 2020
S FINANČNÍ PODPOROU NADAČNÍHO FONDU AVAST

Osvětová beseda Kosmonosy připravila projekt „ Aktivní stárnutí 2019/2020“ s finanční podporou NF AVAST v období 1 .8. 2019 do 30. 6. 2020.
Osvětová beseda Kosmonosy v návaznosti na tři projekty z roku 2016/17 a 2017/18, 2018/19 díky podpoře NFA mohla pokračovat s čtvrtým navrženým projektem "Aktivní stárnutí 2019/2020" na základě velkého ohlasu a zájmu mezi seniory. Nabízíme seniorům různorodé aktivity - zájmové činnosti jako jsou vzdělávací aktivity, kulturní a společenské akce, poznávací zájezdy a exkurze, sportovně rekreační aktivity, které představují významnou součást jejich života. Cílem projektu je zlepšení kvality života, prodloužení období zdravého stárnutí a umožnění využití nových aktivit seniorům ve společnosti svých vrstevníků. Počet seniorů v populaci roste. Nabízíme možnosti neformálních pravidelných setkání seniorů, kde by si mohli senioři mezi sebou popovídat, rozdělit se o svoje starosti, ale také radosti. Snažíme se je tím dostat ze společenské izolace svých domovů, Taková setkání s vrstevníky mají velký význam v jejich životě. Aktivní stárnutí pomůže generaci seniorů prožít ve spokojenosti kvalitní život. Cílovou skupinou jsou senioři - ženy i muži. Na uvedených akcích se finančně ještě podíleli senioři formou vstupného. Všechny akce se uskutečnili podle plánovaného projektu . Druhá část bude pokračovat v prvním pololetí roku 2020. Tímto jsme mohli seniorům nabídnout akce, pro ně cenově přijatelné. Děkujeme za finanční podporu NFA, bez které bychom tento projekt nemohli zrealizovat.

SPORTOVNÍ HRY SENIORŮ 2019

Pohybová aktivita hraje a bude nadále hrát v životě člověka významnou roli v oblasti podpory jeho zdraví. Na úterý 24. září 2019 od 10.00 – 12.00 Osvětová beseda připravila s finanční podporou Nadačního fondu AVAST „Sportovní hry seniorů Kosmonos“ v horní části zámeckého parku. Jednalo se převážně o veselé disciplíny – přechod přes lavičku, běh s vajíčkem na lžíci, házení kroužku, hod míčkem na cíl, slalom s trakařem, běh s hůlkami, házení na koš, slalom na koloběžce, šipky, lukostřelba a další. Nechybělo ani malé občerstvení pro účastníky. Každý účastník obdržel pamětní list. Aktivní životní styl, pohyb a setkávání jsou smyslem této akce.

CIMBÁLOVKA

Koncert Cimbálové muziky Miroslava Kotlára z Liberce se uskutečnil 8. října 2019 v zrcadlovém sále zámku. Zrcadlový sál má krásnou akustiku, prostředí zrcadlového sálu je nádherné, atmosféra při koncertech je působivá. Všichni umělci, kteří v zrcadlovém sále vystupují, jsou nadšeni. Koncert se seniorům líbil.

VÝLET DO PRAHY– DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Na státní svátek 28. 10. 2019 jsme se vydali do Prahy na Den otevřených dveří běžně nepřístupných objektů.- prohlédli jsme si Kramářovu vilu,. Byl velký zájem o prohlídku, o čemž svědčila velká fronta, ale stálo to za to. Průvdce nás seznámil s historií Kramářovy vily, v přilehlém parku jsme byli nadšeni z okouzlujícího výhledu na Prahu, na mosty na Vltavě. Zážitek byl umocněn krásným a slunečným počasím. Odpoledne jsme se vydali pěšky přes Královskou zahradu na Pražský hrad, kde jsme navštívíli v Císařské konírně výstavu k 600. výročí úmrtí Václava IV. českého krále. Prošli jsme se po Hradčanském náměstí a byli jsme nadšeni krásnými pohledy na Prahu. Akce se vydařila, senioři byli spokojeni.


VÁNOČNÍ KONCERT HONZY JAREŠE

V úterý 17. prosince 2019 se uskutečnil v zrcadlovém sále zámku vánoční koncert nevidomého, přesto mimořádně disponovaného zpěváka, výborného klavíristy Jana "Honzy" Jareše z Prahy. Absolvoval Pražskou konservatoř jako jediný nevidomý student v historii školy. Způsob, jakým dokázal zhodnotit své nadání, je povzbuzující v mnoha ohledech. Vedle vlastního repertoáru prezentuje rovněž známé skladby české i světové klasické i populární hudby. Setkali jsme se silnou osobností, přiznejme si, hodnou našeho obdivu. Na pódium ke klavíru mladého štíhlého muže přivedl jeho sympatický tatínek. A pak už Honza hrál a zpíval! Samozřejmě byl repertoár naplněna skladbami s námětem Vánoc. Koncert se skládal ze dvou částí. V první zazněly jednak české lidové koledy, ale i další písně, mající podobnou náladu. Z barokních zazněla Chtíc aby spal od Adama Michny z Otradovic, světově známá Tichá noc od rakouského skladatele F.X. Grubera, z moderních např. Tiše a ochotně od J. Suchého. V druhé polovině řada dalších, vesměs slavných skladeb slavných interpretů (Elvis Presley, Bing Crosby, Frank Sinatra, John Lennon). Honza je zpíval z poloviny v orignále, z poloviny česky.
Program skončil. Po dlouhotrvajícím potlesku usedl Honza znovu ke klavíru a přidal legendární píseň Leonarda Cohena "Halleluja" (původně z hebrejštiny "chvalme Pána"), kanadského hudebníka, básníka, romanopisce a kreslíře židovského původu. Píseň je z roku 1984, získala neskutečnou popularitu po celém světě! Nadšení na koncertu střídalo dojetí.

Účast na akcích OB v roce 2019 - celkem bylo připraveno 33 akcí
Přednášky Osm set let Kosmonos 2x 84 osob
Cyklus přednášek z historie „Duchem, ne mečem“ – 10 přednášek 530 osob
Zámecké kulturní léto 2019 celkem 10 akcí - 1 089 diváků
Vernisáže v Loretě – 3 x výstava - vernisáž cca 235 osob
návštěvníci výstav jsou současně návštěvníky Lorety
Projekt Aktivní stárnutí –
Koncerty v zrcadlovém sále zámku 3 x 196 osob
Sportovní hry seniorů 35 osob
Výlet Národní muzeum - 52 osob
Výlet Kutná Hora - 52 osob
Výlet Kramářova vila, Pražský hrad - 50 osob Výlet Kouřim - 52 osob
celkem 2 375 návštěvníků 33 akcí