Kosmonosy - kultura


Hlavní stránka
Výroční zpráva 2017

Výroční zpráva 2017

Osvětová beseda nabízí občanům živou kulturu a tím podporuje společenský život ve městě, sounáležitost občanů ke svému městu, propaguje naše město v regionu. Připravuje pro občany rozmanité kulturní akce, nabízí občanům příležitost k setkávání, což je zejména pro starší občany velice důležité. Nabídka kulturních pořadů je pestrá a mohou z ní vybírat občané různých věkových kategorií, včetně dětí a mládeže. Nabízí vzdělávání prostřednictvím řady poutavých, zábavných forem. Tyto akce jsou realizovány především s finanční podporou města, na vstupném se podílejí návštěvníci, OB několikrát získala dotace z Fondu kultury Středočeského kraje z přijatých projektů, někdy i sponzorské dary. V roce 2016/17 získala Osvětová beseda významnou finanční podporu z Nadačního fondu AVAST na projekt „Aktivní stárnutí“ a měla tak možnost uspořádat celou řadu aktivit pro seniory. Realizace tohoto projektu probíhala ve druhé části roku 2016 a v první části do května 2017. V dalším roce 2017/2018 Osvětová beseda získala další podporu z Nadačního fondu AVAST pro druhou část roku 2017 a v prvním pololetí roku 2018 na základě projektu „Pokračujeme- aktivní stárnutí“. Osvětová beseda má v roce 2018 celkem 17 členek. Členky Osvětové besedy vykonávají tuto práci zdarma, ve svém volném čase, s velikou obětavostí. Při přípravě akcí vkládají členky do toho srdečnost, laskavost, pečlivost, náročnost, což oceňují jak návštěvníci, ale i účinkující, kterým se u nás velice líbí a chtějí se znovu vracet. Když se ohlédneme za akcemi uplynulého roku, je to pěkná řádka akcí – celkem 61, které členky Osvětové besedy připravili pro občany našeho města. Členky Osvětové besedy tyto akce nepořádají pro sebe, ale pro občany našeho města, k podpoře společenského a kulturního života města, k propagaci města. V roce 2017 se zúčastnilo nabízených akcí 4 537 osob.
Začátkem roku 2016 Osvětová beseda byla oceněna veřejností, získala v krajském kole Středočeských deníků ocenění v anketě "Řád srdce". Čtenáři Osvětovou besedu nominovali a dávali své hlasy lidem se srdcem na správném místě, těm kteří dokáží podávat pomocnou ruku, úsměvy a dobrou náladu.
V roce 2015 se Osvětová beseda Kosmonosy zaregistrovala podle Nového občanského zákoníku jako zapsaný spolek, je vedena u Městského soudu v Praze ve spolkovém rejstříku se všemi náležitostmi. Byly upraveny stávající stanovy Osvětové besedy dle nových požadavků.

KONCERTY V ZRCADLOVÉM SÁLE ZÁMKU 2017
Koncerty v zrcadlovém sále zámku – 5 koncertů
Během roku se uskutečnilo v zrcadlovém sále zámku 5 koncertů. Zrcadlový sál má krásnou akustiku, prostředí zrcadlového sálu je nádherné, atmosféra při koncertech je působivá. Všichni umělci, kteří v zrcadlovém sále vystupují, jsou nadšeni. Osvětová beseda s finanční podporou města se snaží během roku několika koncerty zpřístupnit zrcadlový sál návštěvníkům a nabídnout jim koncerty různorodého žánru. Je nutné ohlašovat koncerty Ochrannému svazu autorskému a platit poplatky za využití díla.
Koncerty v zrcadlovém sále zámku
1. úterý 24. ledna 2017 v 19.00 – Koncert italského tenoristy Giancarla Ruggieriho
2. středa 15. února 2017 od 19.00 Uršuloviny – zábavný pořad s Uršulou Klukovou
3. čtvrtek 23. 3. 2017- společně s KPH, Terezie Fialová -klavír, Jiří Bárta- violoncello 4. úterý 25. dubna 2017 od 19. 00 Hudebně poetický večer – profesor Jaroslav Šaroun – housle, Lucie Laubová soprán, Václav Firkle recitace, Jan Paulík kytara 5. úterý 7. listopadu 2017 v 19.00 – Viva Espaňa – František Lamač housle, kytara

CESTOPISNÉ PŘEDNÁŠKY 2017
Cestopisné přednášky byly pořádány v roce 2017 ve dvou částech – jarní a podzimní cyklus cestopisných přednášek. Přednášky se konaly v klubovně hasičské zbrojnice, vždy ve čtvrtek v 18.00 hodin.. V jarní části byly čtyři přednášky, v podzimní části také čtyři přednášky. Přednášek se zúčastnilo 279 osob.

Jarní cyklus cestopisných přednášek 2017 v klubovně hasičské zbrojnice v 18.00
1. čtvrtek 2. února 2017 – Petr Voldán: Jižní Korea
2. čtvrtek 9. února 2017 – P. Chlum, P. Kvarda : Island- po stopách horkých pramenů
3. čtvrtek 16. února 2017 - Radka Tkáčíková : Nepál -Himaláje - Manaslu
4. čtvrtek 23. února 2017 - RNDr. Václav Petříček : Pohádková Andalusie

Podzimní cyklus cestopisných přednášek 2017 v klubovně has. zbrojnice v 18.00
1. čtvrtek 26. 10. 2017 RNDr. Václav Petříček: Kazachstán
2. čtvrtek 2. 11. 2017 - MUDr. Filip Žákovský: Vietnam
3. čtvrtek 9. 11. 2017 - RNDr. Václav Petříček : Sibiř
4. středa 22. 11. 2017 – Tomáš Černohous: Královské Maroko

Cestopisné přednášky nabízí návštěvníkům poznávání cizích a vzdálených zemí, kam se sami nemohou podívat, dozvědět se osobní informace a zážitky od cestovatelů. Mají tak možnost poznat přírodní podmínky, historické stavby, ale také sociální a bezpečnostní informace, typické gastronomické pokrmy, také život místních obyvatel. Důležitý je kontakt cestovatelů s návštěvníky, mohou se ptát cestovatelů na otázky, které je zajímají.

SLAVNOSTNÍ VERNISÁŽE VÝSTAV V LORETĚ
Vernisáže v Loretě - mají již patnáctiletou tradici. Uvádějí vždy novou výstavu umění regionálních umělců ve výstavních prostorách v podzemí kaple sv. Martina.
První vernisáž a Slavnostní zahájení turistické sezony v Loretě pro rok 2017 byla ve čtvrtek 30.března v 17.00 hodin. Během vernisáže několikrát vystoupil pěvecký soubor Cantores pontem princeptis a představily se nejmenší mažoretky Pomněnky Sokola Kosmonosy. Byla zahájena první výstava - "Harmonické obrazy Věry Klucké".
Druhá vernisáž proběhla ve čtvrtek 11. 5. 2017 v 17.00 hodin otevřením výstavy obrazů studentů Gymnázia Josefa Pekaře z Mladé Boleslavi "GAUDEAMUS IGITUR". V programu vystoupili studenti a soubory školy.
Třetí vernisáž proběhla ve čtvrtek 29. 6. 2017 v 17. 00 hod. výstavou obrazů mladoboleslavského výtvarníka Zdeňka Goly „Ohlédnutí za tvorbou“. V hudebním vystoupení diváci mohli shlédnout Dětskou lidovou muziku ze Základní umělecké školy z Mladé Boleslavi.
Tyto vernisáže a pravidelné výstavy přispívají k propagaci Lorety, návštěvníci se mohou vracet do těchto prostor několikrát do roka, jsou místem setkávání občanů, zájemců ze širokého okolí o umění. Vernisáže jsou příjemnou společenskou událostí ve městě. V překrásné atmosféře v areálu Lorety je to pro návštěvníky hezký zážitek.
Celkem se třech vernisáží účastnilo 350 návštěvníků.

ZÁMECKÉ KULTURNÍ LETO 2017 V KOSMONOSÍCH
Zámecké kulturní léto v Kosmonosích se stalo již tradicí. Divadelní přehlídka ochotnických souborů na nádvoří zámku, kterou připravuje Osvětová beseda, trvá již třináctým rokem. Během těchto let se nám postupně podařilo získat technické vybavení z dotace z Fondu kultury Středočeského kraje. Toto vybavení se dá využít i pro jiné akce. Smyslem je obohatit kulturní život ve městě, nabízet živou kulturu v krásném prostředí nádvoří zámku, a je to velice příjemná atmosféra. Uskutečnilo se jedenáct divadelních představeních, rozdělených na dvě části. Součástí Zámeckého léta byly i dva koncerty na nádvoří zámku. V červnu se uskutečnilo sedm představení a v druhé části - koncem srpna a začátkem září se uskutečnilo ještě sedm divadelních představení. Naše nabídka představeních pro různé věkové kategorie zahrnuje pohádku pro děti s rodiči, představení pro mladší děti ze školy, představení pro mateřské školy, představení pro starší žáky a několik večerních představení. V případě nepříznivého počasí se představení uskutečnila v krytém vestibulu zámku. který nabízí návštěvníkům trochu jinou atmosféru s kouzlem nasvětleného prostoru.
Začínalo se v úterý 8. června v 19.30 koncertem Big Bandu Michaela Wollemanna. Ve čtvrtek 15.června byla v 16.30 hodin pohádka pro děti a rodiče „Lesní bál v tajemném lese“ Ivany Müllerové, ve které se představil Dětský divadelní soubor DS Tyl Dolní Stakory. Večerním představením ve čtvrtek 15. června v 19.30 hodin byla hra „Velice podivuhodný příběh ctnostné ženy z Efezu““ v podání Divadelního souboru Tyl z Mnichova Hradiště. V úterý 20. června v 10.00 hodin bylo představení pro děti z MŠ Kosmonosy „Kašpárek a Ježibaba“ v podání Nezávislého divadla Holé Vrchy. Zámecké léto pokračovalo ve čtvrtek 22. června muzikálem „Noc na Karlštejně“ v podání divadelního souboru Divadýlko na dlani z Mladé Boleslavi. V sobotu 24. června se uskutečnilo Pomněnkové odpoledne. Pro večer v úterý 28. června v 19.30 bylo připraveno představení “Tenkrát v Boží Vodě“ v podání Divadelního souboru HEČ z Mladé Boleslavi.
Po první části Zámeckého kulturního léta v červnu 2017 pokračovala druhá část dalšími představeními. V úterý 22. srpna v 19.30 se uskutečnilo představení „Ono to stojí“ autorky Jaroslavy Jenčíkové“ v podání Divadelního souboru Větry z Mladé Boleslavi. V úterý 29. srpna vystoupil Divadelní soubor Dobrovít Dobrovice s hrou Charleyova teta“, ve čtvrtek 31. srpna se uskutečnil koncert bluegrassové skupiny Flastr z Mladé Boleslavi. Pro žáky 1. - 4. třídy Základní školy se v úterý 5. září představilo Divadlo Pohádka z Prahy s hrou „ O chytré princezně“ na motivy pohádky Boženy Němcové. Večer 5. září bylo představení „Modré z nebe“, ve které se představil Divadelní spolek Tyl z Bakova nad Jizerou. V úterý 12. září vystoupilo opět Divadlo Pohádka z Prahy s hrou „Panna a Netvor“ pro žáky druhého stupně základní školy. Večer se uskutečnilo poslední představení Zámeckého léta 2017 ve které vystoupilo Divadlo poezie Jarky Jenčíkové s autorskou hrou Jaroslavy Jenčíkové „Časový harmonogram aneb kasička má hladová očička „ a „Prostřeno“.
Při pořádání Zámeckého léta se musí řešit autorská práva u Ochranného svazu autorského OSA na hudební díla a dále autorská práva u Dilia a Aurapont .
Tato akce se může uskutečnit zejména díky obětavosti a nadšení členů Osvětové besedy, ale neobejde se bez finanční podpory Města Kosmonosy. Na úhradě nákladů se podílejí diváci formou vstupného. Zveme ochotnické soubory z okolí a tím podporujeme jejich činnost, nabízíme jim příležitost vystoupit, představit se.
Ochotníci z okolí rádi u nás vystupují, chválí si příjemnou atmosféru, kterou diváci dokáží vytvořit. Líbí se jim prostředí nádvoří zámku, návštěvnost a reakce diváků. Mají zájem u nás vystupovat i v dalších letech. Návštěvníci mají možnost si zakoupit víno, čaj, kávu, svařák. Lidé se na představeních setkávají se svými známými, popovídají si v krásném a klidném prostředí zámeckého nádvoří, pobaví se. Tato akce přispívá k obohacení kulturního i společenského života v našem městě. Občané mohou přímo v místě navštěvovat divadelní představení a nemusí jezdit do vzdálených míst za zajímavou atmosférou divadel v historických prostorách památek.
Během Zámeckého léta 2017 představení navštívilo celkem 1 656 návštěvníků. Pro návštěvníky to byly krásné zážitky na nádvoří zámku, dotace od města Kosmonosy nám umožnila tuto akci uskutečnit. Tato akce také přispívá k tomu, aby zámek jako kulturní památka byl přístupný mimo školy také veřejnosti, aby kulturně žil.
Program

1. čtvrtek 8. 6. v 19.30 „LETNÍ KONCERT BIG BANDU MICHAELA WOLLMANNA

2. čtvrtek 15. 6. v 16.30 „LESNÍ BÁL V TAJEMNÉM LESE.“ Ivana Mϋllerová
Dětský divadelní soubor Tyl Dolní Stakory

3. čtvrtek 15. 6. v 19.30 „VELICE PODIVUHODNÝ PŘÍBĚH CTNOSTNÉ ŽENY Z EFEZU“
komedie DS Tyl Mnichovo Hradiště

4. úterý 20. 6. v 10.00 „KAŠPÁREK A JEŽIBABA“
Nezávislé divadlo Holé Vrchy, pohádka pro mateřské školy

5. čtvrtek 22. 6. v 19.30 „NOC NA KARLŠTEJNĚ, aneb na hradě je ženská“
muzikál, Divadýlko na dlani Mladá Boleslav

6. sobota 24. 6. ve 14.00 POMNĚNKOVÉ ODPOLEDNE
mažoretky Sokola Kosmonosy

7. úterý 27. 6. v 18.00 „TENKRÁT V BOŽÍ VODĚ“
Helena Červená, Divadelní soubor HEČ Mladá Boleslav

8. úterý 22. 8. v 19.30 „ONO TO STOJÍ“
Jaroslava Jenčíková, Divadelní soubor Větry Mladá Boleslav

9. úterý 29. 8. v 19.30 „CHARLEYOVA TETA“
Jevan Brandon Thomas, Divadelní soubor Dobrovít Dobrovice

10. čtvrtek 31. 8. v 19.30 „FLASTR NA ZÁMKU“ - bluegrassový večer
koncert hudební skupiny Flastr

11. úterý 5. 9. v 10.00 „O CHYTRÉ PRINCEZNĚ“ - na motivy Boženy Němcové
Divadlo Pohádka Praha, představení pro 1. - 4. třídy ZŠ

12. úterý 5. 9. v 19.30 „MODRÉ Z NEBE“
Divadelní sdružení Tyl Bakov na d Jizerou

13. úterý 12. 9. v 10.00 „PANNA A NETVOR“ - pohádkový příběh
Divadlo Pohádka Praha, představení pro 5. - 9. třídy ZŠ

14. úterý 12. 9. v 19.30 „ČASOVÝ HARMONOGRAM ANEB KASIČKA MÁ HLADOVÁ OČIČKA“ a „PROSTŘENO“
Jaroslava Jenčíková

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 2017
Dny evropského dědictví se tradičně pořádají v Loretě, slavnostní zahájení je v areálu Lorety a je doplněno výstavou obrazů ve výstavních prostorách podzemí kaple sv. Martina. Slavnostní zahájení Dnů evropského dědictví 2017 v Kosmonosích se uskutečnilo ve čvrtek 7. 9. 2017 v  17.00 hodin a vernisáž čtvrté výstavy obrazů v Loretě „Kosmonosy v umění, umění v Kosmonosích“, kterou připravil Muzejní spolek Kosmonosy ze svých sbírek Bylo vystaveno to nejlepší z galerijního fondu Muzejního spolku – obrazy, grafika, drobná plastika a umělecké fotografie Součástí akce při slavnostním zahájení v komponovaném pořadu ožily postavy z kosmonoských uměleckých dějin, přivítali jsme se s fenomenálním barokním řezbářem, sochařem Josefem Jiřím Jelínkem, který nás provedl tvorbou svou a svého rodu, dále nás navštívil věhlasný barokní piaristický hudebník a pedagog 18. století P. Simon a Santo Bartolomeo , který nás zavedl do světa hudební pedagogiky Českých zemí doby baroka. V pořadu účinkovali Jiří Bartoš Sturz a jeho divadelní „company“, dále Michaela Prokopcová – akordeona . Vystoupily také mažoretky Pomněnky Sokola Kosmonosy.
Dny evropského dědictví EHD 2017 jsou akcí, která každoročně otvírá co nejvíce zajímavých a výjimečných památek a objektů. Připojení se ke Dnům evropského dědictví se stalo v Kosmonosích dlouholetou tradicí, již od samého počátku po roce 1991. V České republice se EHD konají pravidelně od roku 1991 v první polovině měsíce září. Od roku 1998 je jejich hlavním garantem Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, které vždy ve spolupráci s jedním z členských měst pořádá národní zahájení. Partnery hlavního garanta jsou Ministerstvo kultury ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Akce k EHD pravidelně a obětavě vždy zajišťovali členové Osvětové besedy, později ve spolupráci s členy Muzejního spolku a za finanční podpory města Kosmonosy. Tato akce by měla přispět ke kulturnímu povědomí obyvatel města. Město Kosmonosy se každoročně přihlašuje do celostátního seznamu otevřených památek ve Dnech evropského dědictví, tím propaguje Loretu v celostátním měřítku. Kosmonosy mají velké množství historických památek a bohatou historii, mnohá města a obce mohou jen závidět. Škoda, že málo občanů našeho města o tom ví, i přes snahy Muzejního spolku a Osvětové besedy. Vstupné se v těchto Dnech nevybírá. Akce slouží k propagaci města a jeho památek v regionu. Slavnostního zahájení se zúčastnilo 135 osob.

MEZINÁRODNÍ DEN SENIORŮ 2017
Osvětová beseda připravila k Mezinárodnímu dni seniorů v úterý 3. října 2017 od 18.00 hodin v zrcadlovém sále zámku koncert cimbálové muziky z Liberce. Smyslem akce bylo , aby se senioři pobavili, setkali se známými, popovídali si.
Na první den v měsíci říjnu připadá každoročně Mezinárodní den seniorů. Již v roce 1998 byl tento den vyhlášen organizací spojených národů. Den seniorů je připomenutím všeho, co společnosti přináší staří lidé. Zvyšuje se povědomí o problémech, se kterými se senioři potýkají. V mládí si nikdo neuvědomuje a ani nepřipouští, že jednou budeme všichni staří. Senioři si zaslouží naše poděkování za své celoživotní zásluhy pro rodinu a blízké.  Tato akce byla jedna z mála akcí, určených seniorům. Akce se účastnilo 86 seniorů. Vystoupení cimbálovky se
návštěvníkům moc líbilo.

MIKULÁŠSKÉ SETKÁNÍ SENIORŮ 2017
Dotace města Kosmonosy dle smlouvy č. 25/2017 byla použita na akci Mikulášské setkání seniorů ve čtvrtek 7. prosince 2017. Osvětová beseda Kosmonosy uspořádala, jako každý rok Mikulášské setkání seniorů ve čtvrtek 7. prosince ve školní jídelně zámku. O setkání byl velký zájem, kapacita jídelny ani nestačila, ještě jsme doplňovali židle – celkem se účastnilo 108 seniorů.
V úvodním programu vystoupila Dětská lidová muzika ze Základní umělecké školy Pastelka v Mladé Boleslavi. Líbilo se vystoupení dětské kapely s basou a dudami. Seniory přišel pozdravit místostarosta Martin Macoun a popřál jim k nadcházejícím vánočním svátkům i do nového roku. V dalším vystoupení se představil harmonikář Antonín Zakonov, hrál k poslechu, ale také k tanci. S nabídkou dalších akcí Osvětové besedy v nejbližší době seznámila přítomné předsedkyně Milada Remešová. Setkání se seniorům líbilo, popovídali si se svými vrstevníky, pobavili se. Mnozí se těší na příští setkání seniorů v roce 2018 Pro seniory připravily členky Osvětové besedy pohoštění. Členky Osvětové besedy před akcí zajistily nákup a přípravu surovin na občerstvení, upekly pro všechny hosty zákusky, po skončení akce uklidily jídelnu a věnovaly tak mnoho hodin ze svého času pro ostatní. . Chlebíčky 220 ks obětavě připravily Členky Českého svazu žen Kosmonosy. Patří jim za to poděkování.

VÁNOCE V LORETĚ 2017
Vánoční akce v Loretě se byla uspořádána v sobotu 16. prosince v 15.00 hodin. Uskutečnila se na vnějším prostranství v areálu Lorety a také v kapli sv. Martina, kde byl postavený Betlém a připraveno něco pro zahřátí návštěvníků.
Podle plánů jsme chtěli uspořádat Živý Betlém s folklorním souborem Furiant, tak jako v minulých letech. V září jsme se dozvěděli, že vzhledem k tomu, že se soubor Furiant rozpadl, nemůže tedy vystoupit. Byly jsme postaveni před problém zajistit náhradní program. Podařilo se zajistit hudební skupinu Řemdih s programem středověké vánoční hudby. Účinkující vystupovali v dobových kostýmech a hráli na dobové hudební nástroje, dnes již ne tak běžné. Vystoupení bylo zdařilé.
K hezké atmosféře této akce přispěl nasvícený prostor Lorety. V kapli sv. Martina byl postavený Betlém a pro zahřátí si návštěvníci dávali svařené víno, čaj a ochutnávali vánoční cukroví, popovídali si se známými a přáli si hezké vánoční svátky. Před zahájením akce bylo nutné postavit Betlém, dále osvětlit areál Lorety, provést ozvučení a samozřejmě připravit občerstvení pro účinkující. Po skončení se vše muselo uklidit a uvést do původního stavu. Tato vánoční akce byla vyvrcholením po několika jiných vánočních akcích ve městě, nabídla občanům příjemnou atmosféru v krásném prostředí Lorety a hezké zážitky v předvánoční době. Vstupné se na této akci nevybíralo, ale bez finanční podpory města Kosmonosy a obětavého nasazení členek Osvětové besedy by se tato akce nemohla uskutečnit. Akce Osvětové besedy přispěla k obohacení kulturního a společenského života ve městě, lidé mají možnost se setkávat a v neposlední řadě akce přispívají k propagaci našeho města v regionu. Akce se zúčastnilo 200 návštěvníků, odcházeli spokojeni, vánočně naladěni.

PROJEKT AKTIVNÍ STÁRNUTÍ 2016 / 2017
S FINANČNÍ PODPOROU NADAČNÍHO FONDU AVAST
Osvětová beseda Kosmonosy připravila projekt Aktivní stárnutí s finanční podporou NF AVAST v období 1 .8. 2016 do 11.6. 2017.
Projekt nabídl seniorům volno časové aktivity, možnost získávat informace a rozvíjet dovednosti, zaměřovat se na zásady aktivního stárnutí, bavit se ve společnosti svých vrstevníků. Společenské kontakty, komunikace s ostatními a vzájemné sdílení je nesmírně důležité pro celkovou duševní pohodu. Možnosti neformálních pravidelných setkání seniorů, kde by si senioři mohli mezi sebou popovídat, rozdělit se o svoje starosti, ale také radosti. Taková setkání s vrstevníky mají velký význam v jejich etapě života.
Část projektu byla realizována do konce roku 2016, převážná část v roce 2017. Realizace probíhala podle navrženého projektu jak obsahově, tak časově. Nadační příspěvek ve výši 50 000,- Kč byl využit. Účastníci projektu Aktivní stárnutí se spolupodíleli na těchto akcích formou vstupného na jednotlivé akce. Mnoho seniorů chtělo navštívit významná památná místa v Čechách - jak říkali ještě naposledy. Finanční podpora z NF AVAST nám umožnila uspořádat pro seniory akce na sebe navazující s různorodou tématikou, které se setkaly s nečekaným zájmem seniorů. Celého projektu Aktivní stárnutí se zúčastnilo 1208 seniorů, kteří byli nadšeni a spokojeni a chtějí pokračovat dále s různorodými aktivitami.
Bez finančního příspěvku NF AVAST bychom těžko mohli organizovat akce takového rozsahu, které by byly založeny jen na návštěvnosti účastníků – jejich počtu. Nikdy se dopředu neví, kolik osob přijde. Jsme velice vděčni, že nám finanční příspěvek pomohl uskutečnit tuto aktivitu.

CO NÁM VE ŠKOLE NEŘÍKALI 2017
Jedná se o cyklus 10 přednášek z historie naší země „Co nám ve škole neříkali“, přednášené historiky. Přednášky zahrnovaly často i novodobé informace z různých období, o různých historických postavách a událostech v českých dějinách, případně zahrnující regionální historii. Dávají do souvislostí různé historické informace a posluchači se mohou dozvědět věci, o kterých se určitě ve škole neučili. Tyto přednášky by měly přispět k obohacení této etapy života seniorů. Daly by se přirovnat k Univerzitě třetího věku. Interaktivní přednáškový cyklus z české historie „Co nám ve škole neříkali aneb letos trochu jinak“ přednášel Mgr. Jiří Bartoš Sturz Ph. D. a jeho hosté z řad mladých českých historiků. Přednášky se uskutečnily v klubovně hasičské zbrojnice, vždy v pondělí od 15.30 do 17. 00 hodin od poloviny ledna do začátku dubna 2017. Zimní odpoledne vyhovovala seniorům. Přednášky byly v trochu jiném pojetí, než jsme byli doposud zvyklí. Přednášející nehovořili o suché historii, kterou si každý může najít v literatuře, na internetu. Svá vyprávění zakládali na bádáních v archivech, přinášeli na každé tématické přednášky různé historické artefakty, seznamovali s kulturou, hudbou a uměním jednotlivých období, promítali různé historické dokumenty a obrázky, což činilo přednášky zajímavějšími.. Tento způsob přednášek jsme použili poprvé a byli jsme velice překvapeni s velkým zájmem seniorů a jejich aktivitou během každé přednášky. Po skončená cyklu 10 přednášek vyslovovali senioři přání, aby se mohlo pokračovat ve stejném stylu příští rok. Celkem se zúčastnilo 574 spokojených seniorů.

CO ZAJIMÁ SENIORY – čtyři přednášky
Tato část projektu zahrnovala přednášky a besedy, zahrnující problematiku, která co nejvíce zajímá seniory. Smyslem bylo předat dostupné informace a motivovat je, aby si zvolili takový životní styl který bude pro jejich život prospěšný. Čtyři lékařské přednášky o zdravém životním stylu, zásadách zdravého stravování, zvládání nadměrného stresu, pozitivního myšlení, jak dosáhnout kvalitního spánku, bezpečnost seniorů, sociální služby - informace mohou senioři využít ve svém životě. Přednášky, které byly součástí projektu Aktivní stárnutí probíhaly v listopadu 2016. Přednášek se zúčastnilo 101 osob.

PROCHÁZKY S INSTRUKTOREM NORDIC WALKING
Pohybová aktivita hraje a bude nadále hrát v životě člověka významnou roli v oblasti podpory jeho zdraví. Chůzi s holemi Nordic Walking lze provozovat v každém věku bez rozdílu fyzické zdatnosti. Díky holím přenesete část své hmotnosti na svaly paží a odlehčíte nohy. Proto je chůze s holemi vhodná i pro ty, kteří mají problémy s klouby dolních končetin, je vhodná jako rehabilitace po operaci nohou. Je to výborný prostředek pro zlepšení držení těla, pomáhá i při bolestech zad. Nabídli jsme seniorům 10 procházek s instruktáží se školeným instruktorem s holemi Nordic Walking v okolí Kosmonos. Senioři si osvojili používání těchto holí, aby je mohli v budoucnu využívat ke svému prospěchu.
Tato aktivita probíhala ve dvou částech -podzimní a jarní. V říjnu 2016 jsme zahájili
procházky s instruktorem s hůlkami – celkem 5 x. Na jaře proběhla druhá část procházek s instruktorem, na kterou se senioři těšili, celkem 5 týdnů po sobě. Senioři ocenili, že se dostali do krásné Kosmonoské obory a hlavně mnoho z nich nechtělo nikam chodit samotných z důvodů bezpečnosti. Chápali, že pohyb je pro ně důležitý pro udržení svěžesti a pohyblivosti. Této aktivity se zúčastnilo celkem 241 seniorů.

BABI, DĚDO VEZMI MNE NA POHÁDKU
Záměrem bylo uspořádání v Kosmonosích divadelního představení pro děti, které by přišly v doprovodu babiček a dědečků pod názvem " Babi, dědo, vezmi mne na pohádku" Podpořili jsme tím rodinné vazby seniorů. Objednali jsme u zájezdového divadla Pohádka Praha divadelní představení na čtvrtek 9. března 2017. Jednalo se o představení Tři pohádky s písničkou. Museli jsme připravit prostor klubovny hasičské zbrojnice pro představení a hlavně pro malé diváky, aby dobře viděli. Děti seděly na kalimatkách na podlaze, prarodiče vzadu na židlích. Atmosféra byly působivá, děti se zapojovaly do divadelního vystoupení. Celkem se účastnilo 62 osob. Vzhledem k tomu, že v našem městě není vnitřní prostor pro divadelní představení, byla kapacita klubovny omezená, ale dětem se pohádky líbily a odcházely s úsměvem.

VZPOMÍNKY – KONCERT NADI URBÁNKOVÉ
Uspořádali jsme koncert pro seniory "Vzpomínky" v zrcadlovém sále zámku Kosmonosy. Pozvali jsme zpěvačku Naďu Urbánkovou, zlatou slavici, která zazpívala své největší hity a jednotlivé písně, ty byly prokládány zajímavým povídáním z jejího uměleckého i soukromého života. Akce se uskutečnila přes agenturu Jupiter s Pavlem Skalickým, který ji doprovázel se zpěvem, ale také s technickým zajištěním. Vzhledem ke zdravotní indispozici zpěvačky se termín koncertu posunul ze 14. března. V úterý 28. března 2017 se uskutečnil očekávaný koncert v krásném prostředí zrcadlového sálu zámku v Kosmonosích. Naďa Urbánková jako pamětnice a vrstevnice návštěvníků velice krásně zpívala a vzpomínala na hlavní události svého soukromého i profesního života, zejména na divadlo Semafor a také na Oscarový film Ostře sledované vlaky, ve kterém si zahrála. Na závěr podepisovala svou knihu. Byl to krásný podvečer. Akce se zúčastnilo 120 seniorů.

ZÁJEZD DO NÁRODNÍHO DIVADLA V PRAZE
Při přípravě zájezdu se seniorům zalíbil návrh navštívit Národní divadlo v Praze -
významné místo české historie a současně s představením si objednat průvodce a
prohlédnout si Národní divadlo od základů až po střechu. Akce se uskutečnila v
sobotu 11. března 2017, pro představení jsme využili odpolední termín. Prohlídka s průvodcem byla zajímavá, mnozí takto viděli historické prostory Národního divadla poprvé a jak říkali, možná už naposledy. Představení „V rytmu swingi buší srdce mé“, bylo také pro pamětníky a bylo nádherné. Senioři byli velice spokojeni s celkovou návštěvou Národního divadla a domů se dostali objednaným autobusem v pohodě. Akce se účastnilo 59 seniorů.

VÝLET ZA HISTORICKÝMI PAMÁTKAMI – HRAD KARLŠTEJN
Záměrem bylo nabídnout seniorům společný výlet autobusem za historickými památkami naší země, který se vždy setkává s velkým zájmem. Senioři rádi navštěvují hrady a zámky, případně další historická místa. Senioři si vybrali z několika předložených návrhů výlet na hrad Karlštejn, významné místo české historie. Rezervovali jsme si termín prohlídky na Karlštejně na 26. dubna 2017. Chtěli jsme
vidět 1. prohlídkový okruh - soukromé a reprezentativní prostory Karla IV., historické interiéry dvou pater Císařského paláce a spodních podlaží Mariánské věže s cenným vybavením ze 14. století, dále 2. prohlídkový okruh, který zahrnoval posvátné prostory hradu včetně Kaple sv. Kříže. Jedná se o exkluzivní okruh, který prochází východním křídlem Císařského paláce, horním patrem Mariánské věže a Velkou věží. Nabízí ke shlédnutí historicky nejcennější prostory hradu Karlštejna. (Malá hradní obrazárna se sbírkou grafiky, kostel Nanebevzetí Panny Marie, kaple sv. Kateřiny, bývalá sakristie, visutý věžní most, Hradní lapidárium, Velká obrazárna, pracovna architekta Josefa Mockera, věžní schodiště s nástěnnými malbami ze 14. století a to nejcennější a nejkrásnější Kapli sv. Kříže - křesťanství, symbolika, duchovno, víra, nástěnné malby. Zcela ojedinělá původní nástěnná výzdoba ze 14. stol., soubor 129 deskových obrazů Mistra Theodorika v Kapli sv. Kříže (největší na světě), největší portrétní galerie českých panovníků v ČR, vystavené repliky Svatováclavské koruny českých králů, unikátní hradní studna. Senioři i vzhledem k vysoké ceně vstupného rádi navštívili hrad Karlštejn, zejména posvátné prostory, které mnozí neviděli několik desítek let, někteří tam byli poprvé. Zejména po celkové rekonstrukci Kaple Sv. Kříže na ně velmi silně působily posvátné prostory. Přesto, že na hradě překonali nahoru i dolů 550 schodů, byli nadšeni a velice dojati. Celkem se účastnilo 52 osob.

PROJEKT 2017 / 2018
POKRAČUJEME - AKTIVNÍ STÁRNUTÍ
S FINANČNÍ PODPOROU NADAČNÍHO FONDU AVAST

KURS TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI
Kurs trénování paměti - 10 lekcí se školenou trenérkou paměti
Trénování paměti patří k účinným aktivizačním metodám, které pomáhají seniorům
příjemným a nenásilným způsobem procvičovat paměť a v neposlední řadě také udržet
si a rozvíjet stávající schopnosti. Pro seniory má význam udržení duševního zdraví do
vysokého věku a především pravidelný trénink paměti a myšlení. Senioři se naučí
techniky, které jim pomohou zapamatovat si čísla, data, slovíčka, obličeje, či jména.
Dozví se se tipy na trénování paměti a zjistí, jak svou paměť rychle a trvale zlepšit.
Trénování paměti je pro seniory zajímavou aktivitou a vhodnou duševní činností, při
které jsou nuceni zaměstnávat mozek a více myslet. Senioři si uvědomují, že se
zvyšujícím se věkem ubývají lidem duševní schopnosti (slábne paměť, zhoršuje se
myšlení). Duševní aktivita pro seniory je činnost, díky které mohou posilovat svůj
mozek. Tento kurs byl rozdělen na dvě části – první část začínala od září do listopadu 2017, vždy 1 x týdně. Druhá část pokračovala od ledna do února 2018.
Kursu se účastnilo v první části 96 osob.

VÝLET DO KLÁŠTERA PLASY, NA ZÁMEK MANĚTÍN
V září se uskutečnil výlet autobusem za historickými památkami naší země, který se setkává vždy s velkým zájmen. Senioři rádi navštěvují hrady a zámky, muzea. Uspořádali jsme výlet do kláštera Plasy a na zámek Manětín v doprovodu historika PhDr. Jiřího Bartoše Sturze, který nám vyprávěl o zajímavostech těchto navštívených míst. Zájezdu se účastnilo 52 osob.

KŘESLO PRO HOSTA S VALÉRIÍ ZAWADSKOU
V zrcadlovém sále zámku Kosmonosy se uskutečnil 16. října 2017 pořad „Křeslo pro hosta“. Pozvali jsme herečku Valérii Zavadskou. Královna českého dabingu a významná česká herečka ve vzpomínkách provedla posluchače divadlem, televizí, rozhlasem a odpovídala na dotazy přítomných diváků. Spoluúčinkoval Pavel Skalický. Bylo to velice příjemné setkání. Akce se zúčastnilo 38 osob.

ZLATÁ ÉRA SEMAFORU - KONCERT
Pro seniory je "Zlatá éra Semaforu" obdobím jejich mládí. Koncert jsme uspořádali v zrcadlovém sále zámku v Kosmonosích 21. listopadu 2017. Vystoupila Magda Šebestová – Křížková, která jako dítě účinkovala v Semaforu. Spoluúčinkoval Pavel Skalický, zněl jeden hit za druhým. Návštěvníci si zpívali spolu se zpěváky a v těch chvílích se vraceli do období před padesáti lety. Pořad mapoval nejslavnější období divadla Semafor s největšími hity a povídáním o historii legendárního divadla a jeho osobnostech. Vzpomínání se známými písničkami návštěvníky zaujalo . Celkem se účastnilo 112 osob.

Další akce z projektu Pokračujeme – aktivní stárnutí, podpořené z Nadačního fondu AVAST se uskuteční v prvním pololetí roku 2018.

Účast na akcích OB v roce 2017 - celkem bylo připraveno 61 akcí
Cestopisné přednášky 8 x ročně cca 279 osob
Co nám ve škole neříkali – 10 přednášek 574 osob
Společný výlet 2 x - 110 osob
Zámecké kulturní léto 2017 celkem 14 akcí - 1 656 diváků
Vernisáže v Loretě – 4 x výstava - vernisáž cca 485 osob,
návštěvníci výstav jsou současně návštěvníky Lorety
DED cca 135 osob
Koncerty v zrcadlovém sále zámku 5 x 368 osob
Mezinárodní den seniorů koncert 86 osob
Mikulášské setkání seniorů – 108 osob
Vánoční akce v Loretě – cca 200 osob
Projekt Aktivní stárnutí – Babi, dědo - 62 osob
Hůlky Nordic Wolking 5 x 60 osob
Vzpomínky – koncert Nadi Urbánkové 120 osob
Kurs trénování paměti – 1. část 5 lekcí) 92 osob
Výlet klášter Plasy, zámek Manětín - 52 osob
Křeslo pro hosta - 38 osob
Zlatá éra Semaforu - 112 osob

celkem 4 537 návštěvníků
61 akcí