Kosmonosy - kultura


Hlavní stránka
Výroční zpráva 2020

Výroční zpráva 2020

V roce 2015 se Osvětová beseda Kosmonosy zaregistrovala podle Nového občanského zákoníku jako zapsaný spolek, je vedena u Městského soudu v Praze ve spolkovém rejstříku se všemi náležitostmi. Byly upraveny stávající stanovy Osvětové besedy dle nových požadavků.
Osvětová beseda nabízí občanům živou kulturu a tím podporuje společenský život ve městě, sounáležitost občanů ke svému městu, propaguje naše město v regionu. Připravuje pro občany rozmanité kulturní akce, nabízí občanům příležitost k setkávání, což je zejména pro starší občany velice důležité. Nabídka kulturních pořadů je pestrá a mohou z ní vybírat občané různých věkových kategorií. Nabízí vzdělávání prostřednictvím řady poutavých, zábavných forem. Tyto akce jsou realizovány především s finanční podporou města, na vstupném se podílejí návštěvníci, OB několikrát získala dotace z Fondu kultury Středočeského kraje z přijatých projektů, někdy i sponzorské dary. V roce 2019/20 získala Osvětová beseda významnou finanční podporu z Nadačního fondu AVAST na projekt „Aktivní stárnutí 2019/2020“ a měla tak možnost uspořádat celou řadu aktivit pro seniory. Realizace tohoto projektu probíhala ve druhé části roku 2019 a v první polovině 2020. V nadcházejícím období 2020/2021 Osvětová beseda získala další podporu z Nadačního fondu AVAST pro druhou část roku 2020 a v prvním pololetí roku 2021 na základě projektu „ Aktivní stárnutí“. V letošním roce 2020 byla situace v souvislosti s koronavirovou epidemií a všemi nařízeními velice složitá. Různé akce byly překládány na pozdější termíny, termíny výletů jsme museli také posunout na období mezi 1. a 2. vlnou pandemie covid 19. Nakonec jsme to časově zvládli. V tomto roce 2020 s nepředvídanými omezeními v souvislosti s nařízenými opatřeními z důvodu pandemie koronaviru jsme uspořádali 11 kulturních akcí s finanční podporou města Kosmonosy, které navštívilo 1107 osob. Z nadačního fondu AVAST jsme uspořádali v roce 2020 14 akcí s účastí 722 osob. Velký zájem byl o deseti dílný cyklus přednášek z historie „Z dějin vývoje umění v českých zemích od nejstarších dob až po současnost“ se zaměřením na regionální památky.
Osvětová beseda má v roce 2020 celkem 15 členek. Členky Osvětové besedy vykonávají tuto práci zdarma, ve svém volném čase, s velikou obětavostí. Při přípravě akcí vkládají členky do toho srdečnost, laskavost, pečlivost, náročnost, což oceňují jak návštěvníci, ale i účinkující, kterým se u nás velice líbí a chtějí se znovu vracet. Bohužel celkové náklady na akce nelze uhradit jen ze vstupného, potřebujeme finanční podporu z dotací města a NF AVAST. Děkujeme za finanční podporu - přidělené dotace, velice si toho vážíme. Když se ohlédneme za akcemi uplynulého roku 2020, i když byl s mnoha koronavirovými omezeními je to pěkná řádka akcí – uspořádali 25 kulturních akcí, navštívilo je 1 829 občanů. Mnohým bylo líto, že jsme museli rušit plánované akce z důvodu covid 19 a tím vracet část nevyužité dotace. Tu bychom jistě využili, pokud by byla příznivější situace.

ZÁMECKÉ KULTURNÍ LÉTO 2020

Zámecké kulturní léto v Kosmonosích se stalo již tradicí. Divadelní přehlídka ochotnických souborů na nádvoří zámku, kterou připravuje Osvětová beseda, trvá již sedmnáctým rokem. Během těchto let se nám postupně podařilo získat technické vybavení z dotace z Fondu kultury Středočeského kraje. Toto vybavení se dá využít i pro jiné akce. Smyslem je obohatit kulturní život ve městě, nabízet živou kulturu v krásném prostředí nádvoří zámku, a je to velice příjemná atmosféra. Uskutečnilo se sedm divadelních představeních a koncert, rozdělených na dvě části. Součástí Zámeckého léta byl i samostatný program mažoretek Pomněnek na nádvoří zámku. V červnu se uskutečnily tři představení a v druhé části - koncem srpna a začátkem září se uskutečnily ještě čtyři divadelní představení a koncert Kouzlo hudby a pohybu Dechového orchestru Škoda Auto Mladá Boleslav. První představení z důvodu nepříznivého počasí se uskutečnilo v krytém vestibulu zámku, který nabízí návštěvníkům trochu jinou atmosféru s kouzlem nasvětleného prostoru. Netypické místo romantického představení pohádky pro dospělé Radúz a Mahulena bylo v horní část parku. Bylo to krásné a velmi působivé, i když to bylo organizačně složitější. Ostatní představení se odehrála v prostoru nádvoří zámku. Seznam jednotlivých představení je přiložen. Při pořádání Zámeckého léta se musí řešit autorská práva u Ochranného svazu autorského OSA na hudební díla a dále autorská práva u Dilia. Zveme ochotnické soubory z okolí a tím podporujeme jejich činnost, nabízíme jim příležitost vystoupit, představit se. Ochotníci z okolí rádi u nás vystupují, chválí si příjemnou atmosféru, kterou diváci dokáží vytvořit. Líbí se jim prostředí nádvoří zámku, návštěvnost a reakce diváků. Mají zájem u nás vystupovat i v dalších letech. Lidé se na představeních setkávají se svými známými, popovídají si v krásném a klidném prostředí zámeckého nádvoří, pobaví se. V letošním roce to bylo poněkud složitější, protože některé soubory zrušily z důvodu covidu 19 své vystoupení. Shánět jiné ochotnické soubory za přijatelné ceny bylo velice náročné. Takže se k nám dostaly nové soubory ze severních a východních Čech a stálo to za to. Tato akce přispívá k obohacení kulturního i společenského života v našem městě. Občané mohou přímo v místě navštěvovat divadelní představení a nemusí jezdit do vzdálených míst za zajímavou atmosférou divadel v historických prostorách památek. Letos s různými omezeními bylo Zámecké léto návštěvníky velice dobře přijaté. Tato akce se může uskutečnit zejména díky obětavosti a nadšení členů Osvětové besedy, ale neobejde se bez finanční podpory Města Kosmonosy. Na úhradě nákladů se podílejí diváci formou vstupného. Během Zámeckého léta 2020 devět představení navštívilo celkem 816 návštěvníků, účinkujících bylo 190. Pro návštěvníky to byly krásné zážitky na nádvoří zámku, dotace od města Kosmonosy nám umožnila tuto akci uskutečnit. Tato akce také přispívá k tomu, aby zámek jako kulturní památka byl přístupný mimo školy také veřejnosti, aby kulturně žil.

Přehled jednotlivých představeních na akci Zámeckém létě 2020
1. čtvrtek 18.6. v 19:30 „LHÁŘKA“, autor Maurice Henmequin, Divadelní spolek Tyl Mnichovo Hradiště
2. neděle 21.6. ve 14:00 „POMNĚNKOVÉ ODPOLEDNE“, mažoretky Sokola Kosmonosy
3. úterý 23.6. v 19:30 „VÁVRA aneb Všechno co jste chtěli vědět o Mary a báli jste se Mrštíků zeptat", Divadýlko na dlani Mladá Boleslav
4. úterý 30.6. ve 20:30 „RADÚZ A MAHULENA“, Julius Zeyer, pohádka pro dospělé, Divadelní spolek Jiří Poděbrady
5. čtvrtek 20.8 v 19:30 „NAŠI FURIANTI“, Ladislav Stroupežnický, Divadelní spolek LOS Libošovice
6. čtvrtek 27.8. v 19:30 „TVRDOHLAVÁ ŽENA“, Josef Kajetán Tyl, Divadelní spolek J. K. Tyl Josefův Důl
7. čtvrtek 3.9. v 19:30 „DVA V JEDNOM“, Šárka Fenyková, Divadelní spolek Tyl Bakov nad Jizerou
8. úterý 8.9. v 19:30 „NATĚRAČ“, Donald Churchil, Divadelní spolek Desná – Mladá haluz
9. středa 16.9. v 17:00 „KOUZLO HUDBY A POHYBU“ koncert Dechového orchestru Škoda Auto Mladá Boleslav s vystoupením mažoretek Pomněnky Kosmonosy


SPOLEČNÝ VÝLET PRO SENIORY 2020 PRAHA - VYŠEHRAD A ŽIDOVSKÉ MĚSTO

Osvětová beseda na základě poskytnuté dotace uspořádala pro seniory našeho města zážitkový výlet do Prahy, Dopoledne jsme naplánovali prohlídku s průvodcem „Za tajemstvím Vyšehradu“ . Prohlédli jsme si areál Vyšehradu, kde je plno zajímavostí, prošli jsme se i Vyšehradským hřbitovem ke Slavínu. Jedná se o národní kulturní památku s historickou hodnotou a výklad průvodce ke každému místu byl úžasný. Odpoledne jsme navštívili Židovské město, s průvodcem jsme si postupně prohlédli Maiselovu, Pinkasovu, Klausovu, Staronovou synagogu, Obřadní síň a Starý židovský hřbitov. Bylo to časově i fyzicky náročné, ale velmi zajímavé a mnozí účastníci tam byli poprvé. Společný výlet se uskutečnil 25. srpna 2020.


SPOLEČNÝ VÝLET PRO SENIORY 2020 - BROUMOVSKO

Osvětová beseda s finanční podporou Města Kosmonosy uspořádala výlet pro seniory na Broumovsko ve čtvrtek 17. září 2020. Navštívili jsme barokní komplex kláštera v Broumově - perlu barokní architektury s kopií Turínského plátna a místo, kde téměř dvě stě let byl uložen Codex Gigas, neboli Ďáblova bible. Dále jsme si prohlédli na klášterním hřbitově kostelík Panny Marie, který je nejstarší dochovanou celodřevěnou stavbou ve střední Evropě. Byl postaven bez jediného hřebíku. Měli jsme možnost si prohlédnout město Broumov. Odpoledne jsme navštívili některé ze skupiny deseti broumovských kostelů, které patří mezi pozoruhodné venkovské stavby barokní architektury, a to díky svému umístění, podobě i provedení staveb. Navrhli je významní architekti své doby Kryštof a Kilián Ignác Dientzenhoferové. Z těchto kostelů jsme navštívili nejkrásnější kostel v Božanově, dále kostel Martínkovice. Účastníci výletu byli nadšeni navštívenými místy.


PROJEKT AKTIVNÍ STÁRNUTÍ 2019 / 2020 S FINANČNÍ PODPOROU NADAČNÍHO FONDU AVAST

Osvětová beseda Kosmonosy připravila projekt „ Aktivní stárnutí 2019/2020“ s finanční podporou NF AVAST v období 1 .8. 2019 do 30. 6. 2020.
Osvětová beseda Kosmonosy v návaznosti na tři projekty z roku 2016/17, 2017/18, 2018/2019 díky podpoře NFA mohla pokračovat se čtvrtým navrženým projektem "Aktivní stárnutí 2019/2020" na základě velkého ohlasu a zájmu mezi seniory. Nabízíme seniorům různorodé aktivity - zájmové činnosti jako jsou vzdělávací aktivity, kulturně tvořivé práce, poznávací zájezdy a exkurze, sportovně rekreační aktivity, které představují významnou součást jejich života. Cílem projektu je zlepšení kvality života, prodloužení období zdravého stárnutí a umožnění využití nových aktivit seniorům ve společnosti svých vrstevníků. Počet seniorů v populaci roste. Nabízíme možnosti neformálních pravidelných setkání seniorů, kde by si mohli senioři mezi sebou popovídat, rozdělit se o svoje starosti, ale také radosti. Snažíme se je tím dostat ze společenské izolace svých domovů, Taková setkání s vrstevníky mají velký význam v jejich životě. Aktivní stárnutí pomůže generaci seniorů prožít ve spokojenosti kvalitní život. Cílovou skupinou jsou senioři - ženy i muži.
V roce 2020 došlo k mimořádné situaci s pandemií koronaviru, kterou nikdo nečekal ani nezažil, hlavně to má tak dlouhé trvání. Některé aktivity jsme začali uskutečňovat ještě během měsíce ledna a února. Pak došlo k přerušení a odložení všech objednaných akcí na dobu, až to bude možné. Podařilo se nám během léta téměř všechny plánované akce uskutečnit. Jen návštěva divadla v Liberci na muzikál Suger se nestihla uskutečnit ze strany omezení v divadle, i když jsme měli dvakrát zajištěné vstupenky a dopravu - v červnu a pak v listopadu. Všichni účastníci si uvědomovali, jak je pro ně důležité se setkávat se svými vrstevníky v běžném životě, účastnit se různých aktivit. Takováto omezení a nekonečné čekání ve svém životě nezažili. Hlavním přínosem finanční podpory projektu byla nabídka různorodých aktivit pro seniory, které by byly pro ně finančně dostupné a přinesly jim příjemné zážitky, možnost neformálních setkání, možnost se bavit ve společnosti svých vrstevníků. Na účasti seniorů na přeložených akcích bylo vidět, že jsou rádi, když tyto akce pokračují a váží si toho.
Bez finančního příspěvku NF AVAST bychom těžko mohli organizovat pro seniory akce takového rozsahu, které by byly založeny jen na návštěvnosti účastníků – jejich počtu. Nikdy se dopředu neví, kolik osob přijde. Jsme velice vděčni, že nám finanční příspěvek pomohl uskutečnit tyto aktivity.
Část projektu Aktivní stárnutí 2019/2020 byla realizována do konce roku 2019, převážná část byla plánovaná v prvním pololetí 2020. Realizace probíhala v rozsahu navrženého projektu s časovým posuvem z důvodů pandemie. Finanční podpora z NF AVAST nám umožnila uspořádat pro seniory akce na sebe navazující s různorodou tématikou, které se setkaly s nečekaným zájmem seniorů. Celého projektu Aktivní stárnutí 2019/2020 se zúčastnilo 1005 seniorů, kteří byli nadšeni a spokojeni a chtějí pokračovat dále s různorodými aktivitami.


CYKLUS 10 PŘEDNÁŠEK „Z DĚJIN VÝVOJE UMĚNÍ ČESKÝCH ZEMÍ OD NEJSTARŠÍCH DĚJIN PO SOUČASNOST“ LEDEN - ČERVEN 2020

Osvětová beseda v rámci projektu Aktivní stárnutí 2019/2020, kterým získala finanční podporu z Nadačního fondu AVAST, připravila jako jednu z částí celého projektu cyklus deseti přednášek „Z dějin a vývoje umění v Českých zemích od nejstarších dějin po současnost .“ V deseti přednáškách prošli účastníci základními charakteristikami evropských uměleckých slohů a jejich stopami v Českých zemích i regionu. Seznámili se s profilujícími osobnostmi výtvarného umění a architektury, hudby a literatury. Cyklus byl ukončen kvizovým výletem, prohlídkou historických varhan a koncertem české historické hudby. Přednášejícím byl oblíbený historik Jiří B. Sturz (Člen Muzejního spolku Kosmonosy a Sdružení historiků ČR) a jeho hosté z řad historiků, výtvarných umělců a hudebníků. Přednášky byly navrženy od ledna do konce března v klubovně hasičské zbrojnice vždy od 15.00 – 16.30 hodin. Témata jednotlivých přednášek jsou na pozvánkách. Začátkem března došlo k mimořádné situaci s pandemií koronaviru, kterou nikdo nečekal a hlavně to stále trvá. Přednášky jsme zahájili v lednu a začátkem března jsme je museli přerušit až do června. Pak jsme dokončili celý cyklus přednášek, který účastníci absolvovali v rouškách, pro nás tak nezvyklém doplňku. Přednášky byly doplněny promítáním fotografií, obrázků a videoprojekcí, hudebními ukázkami a názornými ukázkami některých historických artefaktů. Způsob přednášek, jak je vede historik Jiří Bartoš Sturz již po několik let, návštěvníky velice zaujal. Potěšil nás velký zájem seniorů a jejich aktivita během každé přednášky.
Vzhledem k tomu, že se posluchači vracejí do stále nabitého sálu, vyslovovali senioři přání, aby se mohlo pokračovat ve stejném stylu i příští rok. Na závěr přednáškového cyklu jsme pro účastníky připravili zájezd do Mnichova Hradiště a Kláštera Hradiště na historická místa, navazující na naše přednášky ve středu 17. června 2020. Navštívili jsme kostel v Mnichově Hradišti a prohlédli jsme si sochy kosmonoských Jelínků, navštívili jsme historickou faru v Mnichově Hradišti a poslechli si výklad děkana Pavla Macha, který pro nás také připravil na faře malé občerstvení. Dále jsme navštívili Klášter Hradiště a prohlédli si v dnešním pivovaru pozůstatky gotického portálu cisterciánského chrámu kláštera a kryptu. Na závěr jsme se krátce zastavili v pivovaru Klášter v restauraci Ve Skále a ochutnávali pivo Klášter.
Přednášek a výletu do Mnichova Hradiště se celkem zúčastnilo 573 osob.


KONCERT ALEXANDRA SHONERTA „ZPÍVAJÍCÍ HOUSLE“ 9. 6.

Osvětová beseda plánovala tento koncert v zrcadlovém sále zámku v Kosmonosích v březnu, pak jsme ho přeložili z důvodu pandemie na duben a to také nebylo možné pro omezení kvůli pandemii. Teprve termín 9. 6. 2020 vyšel a koncert se mohl uskutečnit. Alexander Shonert, světový houslový virtuóz, laureát prestižních mezinárodních ocenění vystupoval v Kosmonosích již podruhé, tentokrát s koncertem Zpívající housle. V programu zazněly Italské písně a slavné a nezapomenutelné árie těchto skladatelů: G. Verdi, G. Puccini, R.Leoncavallo, G.Donizetti, A. Dvořák G. Bizet, Ch. Gluck, Klavírního doprovodu se ujala Natalie Shonert. Byl to první koncert, kde posluchači měli nasazené roušky. Koncertu se zúčastnilo 62 osob.


VÝLET ZA HISTORICKÝMI PAMÁTKAMI LITOMĚŘICKO 14. 7. 2020

Osvětová beseda s finanční podporou Nadačního fondu AVAST na základě přijatého projektu uspořádala celodenní výlet do regionu Litoměřicka – v úterý 14 .července 2020. Průvodcem byl historik Jiří Bartoš Sturz, člen Sdružení historiků ČR. V rámci celodenního výletu jsme navštívili jeden z nejstarších barokních kostelů u nás, v Křešicích – Zahořanech, který postupně „vstává z popela“. Pokračovali jsme do Zubrnic, kde jsme si prohlédli známý skanzen venkovských staveb a faru se školou, kde působil Vincenc Zahradník – rodák z Mladé Boleslavi. V Zubrnicích jsme pak poobědvali ve stylové restauraci. Odpoledne jsme si     prohlédli nově opravený klášterní kostel v Konojedech a unikátní geologický útvar Konojedské bochníky. Na závěr jsme se exkluzivně podívali do zámku ve     Stvolínkách, který je veřejnosti běžně uzavřen, pomalu a postupně se opravuje. Zámek byl letním sídlem litoměřických biskupů a v minulém období byl značně zdevastovaný. Zámek přešel do majetku obce Stvolínky. Výlet se účastníkům líbil, byli rádi, že se podívali na místa, která nejsou běžně přístupná.


PROJEKT AKTIVNÍ STÁRNUTÍ 2020 / 2021 S FINANČNÍ PODPOROU NADAČNÍHO FONDU AVAST

Osvětová beseda Kosmonosy připravila projekt „ Aktivní stárnutí 2020/2021“ s finanční podporou NF AVAST v období 1 .8. 2020 do 30. 6. 2021.
Osvětová beseda Kosmonosy v návaznosti na čtyři projekty z roku 2016/17 a 2017/18, 2018/19, 2019/20 díky podpoře NFA mohla pokračovat s pátým navrženým projektem "Aktivní stárnutí 2020/2021" na základě velkého ohlasu a zájmu mezi seniory. Nabízíme seniorům různorodé aktivity - zájmové činnosti jako jsou vzdělávací aktivity, kulturní a společenské akce, poznávací zájezdy a exkurze, sportovně rekreační aktivity, které představují významnou součást jejich života. Cílem projektu je zlepšení kvality života, prodloužení období zdravého stárnutí a umožnění využití nových aktivit seniorům ve společnosti svých vrstevníků. Počet seniorů v populaci roste. Nabízíme možnosti neformálních pravidelných setkání seniorů, kde by si mohli senioři mezi sebou popovídat, rozdělit se o svoje starosti, ale také radosti. Snažíme se je tím dostat ze společenské izolace svých domovů, Taková setkání s vrstevníky mají velký význam v jejich životě. Aktivní stárnutí pomůže generaci seniorů prožít ve spokojenosti kvalitní život. Cílovou skupinou jsou senioři - ženy i muži. Na uvedených akcích se finančně ještě podíleli senioři formou vstupného. Všechny akce jsme chtěli uskutečnili podle plánovaného projektu . Druhá část by měla pokračovat v prvním pololetí roku 2021. Bohužel nás postihla od března 2020 vlna pandemie v souvislosti s koronavirem a přišla dlouhá řada omezení a zákázů. Stále jsme doufali, že to snad už skončí a budeme moci žít, scházet se jako dříve. Bohužel čekání se protáhlo na jeden apůl roku. Všechny akce, které jsme měli naplánované a finančně podpořené z NF AVAST jsme museli přeložit až to bude situace umožňovat.


SPORTOVNÍ HRY SENIORŮ

Na úterý 6. října 2020 od 10.00 – 12.00 Osvětová beseda připravila s finanční podporou Nadačního fondu AVAST již třetí ročník Sportovních her seniorů v horní části zámeckého parku. Jednalo se převážně o veselé disciplíny – přechod přes lavičku, běh s vajíčkem na lžici, házení kroužku, hod míčkem na cíl, běh s hůlkami (vezměte si sebou), házení na koš, šipky, lukostřelba a další disciplíny. Nechybělo malé občerstvení pro účastníky. Startovné jsme nevybírali, každý účastník obdržel pamětní list. Aktivní životní styl, pohyb a společné setkávání jsou smyslem této akce. Seniorské hry jsou důkazem toho, že i v pozdním věku si lidé užívat života na plno.


ÚČAST NA AKCÍCH OB V PANDEMICKÉM ROCE 2020 - CELKEM BYLO PŘIPRAVENO 25 AKCÍ (OSTATNÍ BYLY ZRUŠENÉ)

Projekt s finanční podporou města
Zámecké kulturní léto 2020 celkem 9 akcí - 816 diváků + 190 účinkujících
Výlet Praha Vyšehrad, Židovské město - 51 osob
Výlet Broumovsko - 50 oso
Projekt Aktivní stárnutí
Cyklus přednášek z historie „Z dějin vývoje umění v Českých zemích“ – 10 přednášek + závěrečný výlet MH 573 osob
Koncert A. Shonerta v zrcadlovém sále zámku 1 x 62 osob
Výlet Litoměřicko 52 osob
Sportovní hry seniorů 35 osob
celkem 1829 návštěvníků 25 akcí