Kosmonosy - kultura


Hlavní stránka - Kulturní pozvánky - Den otevřených dveří muzea v Horních Stakorách
Den otevřených dveří muzea v Horních Stakorách

V sobotu 28. října 2023 o státním svátku proběhne den otevřených dveří - komentované prohlídky muzea v Horních Stakorách ve 14:00, 15:00 a 16:00 hodin.

Výstavní prostor je nově upravený a rozšířený z depozitních sbírek hornostakorského školního muzea. Nová školní budova v Horních Stakorách byla postavena a otevřena v roce 1924. Škola se stala v Horních Stakorách významným místem kulturního života v obci. Muzeum bylo umístěno v nevyužitém podkrovním prostoru a založeno v roce 1949 jako školní muzeum. Smyslem muzea bylo připravit výstavy hlavně pro děti ve škole, aby rozšířily vědomosti o Horních Stakorách a okolí. Pro kladný ohlas na zřízení muzea ve škole obyvatelé obce a okolí darovali muzeu spoustu exponátů a obohatili sbírku.

Zakladatelem muzea byl Antonín Čech, cihlářský mistr, nadšený sběratel vykopávek, který svou sbírku věnoval muzeu. V minulosti z doby kamenné bylo v Horních Stakorách objeveno velké naleziště pazourků – prvního lidského pracovního nástroje. Druhým nadšencem a zakladatelem muzea byl Jiří Valenta, který v době založení muzea studoval na gymnáziu. Ten prohledával kůlny a půdy v chalupách Horních a Dolních Stakor. Sbíral a zachraňoval před zkázou staré kolovraty, tisky, mince, památky ze stakorských domácností, ručně kreslené a vázané zpěvníčky. V novém muzeu byly uloženy a uspořádány všechny historické předměty z Horních Stakor a blízkého okolí. Muzeum bylo provozováno jako školní do roku 2016. Pak bylo uzavřeno. Na žádost Osadního výboru Horní Stakory z 3. 11. 2016 bylo Muzeum Horní Stakory zařazeno pod Muzejní spolek Kosmonosy, který má ve správě dvě muzea – Muzeum Kosmonosy v zámku a Muzeum Horní Stakory ve školní budově. Srdečně zveme občany a přátelé historie Kosmonos, Horních Stakor a okolí. Přijďte se podívat na zajímavé exponáty.

 penize HS