Kosmonosy - kultura


Hlavní stránka - Kulturní pozvánky - Dny evropského dědictví 2023
Dny evropského dědictví 2023

Muzejní spolek a Osvětová beseda Kosmonosy s finanční podporou Města Kosmonosy vás zvou na slavnostní zahájení Dnů evropského dědictví 2032 v Kosmonosích ve čtvrtek 7. září v 17:00 hodin v Loretě.

Rozšiřují a zvyšují všeobecné povědomí o našem kulturním dědictví. Dny evropského dědictví  jsou významnou celoevropskou kulturně poznávací, společenskou a výchovnou akcí, která slouží k posílení historického povědomí v nejširších souvislostech národního kulturního dědictví. Jejich cílem je hledání cest ke kořenům naší, evropské i světové civilizace. Připojení se ke Dnům evropského dědictví se stalo v Kosmonosích dlouholetou tradicí, již od samého počátku po roce 1991.Tato akce by měla přispět ke kulturnímu povědomí obyvatel města. Letošním národním tématem je „Život v památkách“. V rámci Dnů evropského dědictví tradičně Muzejní spolek Kosmonosy představí novou výstavu „Kosmonoské baroko profánní“. Ta letošní zavede návštěvníky do dějin a architektury světských (profánních) staveb zdejšího baroka, zvláště někdejšího hostince „U Lva“, od jehož výstavby si letos připomene 350 let a jeho zániku si připomeneme 30 let. Po dvou letech, kdy pozornost Muzejního spolku Kosmonosy byla věnována šlechtickým rodům Mirbachů a Klingerů, letošní expozice v kosmonoské Loretě, v rámci Dnů evropského dědictví, upře svou pozornost opět ke zdejší barokní architektuře. Výstava a happening se však nebudou věnovat proslulé Loretě, areálům kostela s piaristickou kolejí, či zámku. Zdejší unikátní výstavba v režii rodu Černínů z Chudenic, stála za vznikem také celé řady světských staveb, které sice neohromovaly estetikou, ale jsou více než pozoruhodné z hlediska „stavařského“, svou funkčností i urbanismem. Bude to exkurze do dějin a architektury někdejšího hostince „U Lva“, kosmonoského statku s pivovarem a dalších světských (profánních) staveb zdejšího baroka Malá výstava tak připomene osudy a podobu některých staveb, o jejichž existenci, někdejší funkci a vůbec o barokním základu, možná mnozí ani netuší.

Představeny budou také nové vzácné exponáty, které se podařilo získat do loretánské barokní expozice, ve spolupráci vedení Města Kosmonosy, Muzejního spolku a Biskupství Litoměřického. Slavnostním odpolednem a podvečerem v Loretě tradičně Vás provedou Milada Remešová a Jiří Bartoloměj Sturz. Hudební doprovod zajistí houslista František Lamač. Výstava v Loretě bude trvat do konce října 2023, Loreta je otevřena vždy od  čtvrtka do soboty 12 - 17 hodin, v neděli 10 - 17 hodin.

Tato akce je finančně podpořena Městem Kosmonosy. Srdečně zveme.