Kosmonosy - kultura


Hlavní stránka - Kulturní pozvánky - Otevření expozice v muzeu v Horních Stakorách
Otevření expozice v muzeu v Horních Stakorách

Muzejní spolek Kosmonosy Vás zve ve dnech 27. a 28. 12. 2022 ve 14:30 – 17:00 na otevření nové expozice v muzeu v Horních Stakorách

Muzeum přibližuje místní – regionální historii. Historické fyzické předměty mají význam při sdílení vzpomínek, originály předmětů vyzařují emoce, tím se zvyšuje jeho význam. Muzea by měla hrát veřejnou úlohu - vzdělávat a informovat, podporovat vědomosti, aby návštěvníci porozuměli minulosti, dědictví předcházejících generací, historii místa ve kterém žijí.

Muzejní spolek Kosmonosy zajišťuje dvě muzea v našem městě. Jedná se o muzeum v zámku a muzeum v Horních Stakorách v budově školy. MS s finanční podporou města zpracovává místní historické informace a každým rokem zanechává pro budoucí generace výstupy z bohaté historie, zajišťuje propagaci formou vydávání vlastních publikací z historie města, přednáškovou činnost, relacemi v mediích a zachraňují movité dědictví města. Vážíme si finanční podpory města pro muzeum v Kosmonosích a Horních Stakorách. Členové věnují mnoho ze svého času, aby muzeum bylo stále lepší. V muzeu v Horních Stakorách se chceme zaměřit především na historii Horních Stakor a vystavit veškeré exponáty převážně z Horních Stakor a okolí. Nově budou provedeny úpravy s velkým množstvím archeologických nálezů z oblasti Horních Stakor. Nechali jsme probádat odborníky – archeology z Muzea Mladoboleslavska a Národního muzea stávající archeologické nálezy a rozhodli se předělat archeologickou expozici. Bylo objeveno 8 pazourků z doby lovců mamutů. Byly nalezeny v bývalé cihelně v Horních Stakorách začátkem 20. století.. Jedná se o velice vzácný nález. Uspořádání odborně zajistil archeolog Mgr. Filip Krásný z Muzea Mladoboleslavska.

Srdečně zveme občany a přátele Kosmonos, Horních Stakor a okolí ve dnech 27. a 28.12. od 14:30 – 17:00, bude slavnostně po několika letech otevřeno muzeum ve škole v Horních Stakorách. Otevření muzea bude zahájeno přednáškou archeologa Mgr.Filipa Krásného z Mladoboleslavského muzea.