Kosmonosy - kultura


Hlavní stránka - Kulturní pozvánky - Dny evropského dědictví 2022
Dny evropského dědictví 2022

Osvětová beseda Kosmonosy, Muzejní spolek a spolek Společně srdcem s finanční podporou Města Kosmonosy vás zvou na slavnostní zahájení Dnů evropského dědictví 2022 v Kosmonosích ve čtvrtek 8. září v 17:00 hodin v Loretě. Dny evropského dědictví jsou významnou celoevropskou kulturně poznávací, společenskou a výchovnou akcí, která slouží k posílení historického povědomí v nejširších souvislostech . Jejich cílem je hledání cest ke kořenům naší, evropské i světové civilizace. Rozšiřují a zvyšují všeobecné povědomí o našem kulturním dědictví. V Kosmonosích připojení se ke Dnům evropského dědictví se stalo dlouholetou tradicí, již od samého počátku po roce 1991. Tyto akce pravidelně a obětavě vždy zajišťovali členové Osvětové besedy, později ve spolupráci s členy Muzejního spolku. Tato akce by měla přispět ke kulturnímu povědomí obyvatel města. Národním téma v tomto roce je „udržitelné památky“.

Chtěli bychom návštěvníkům představit rozšíření sbírky plastik kosmonoské řezbářské rodiny Jelínků, na které mohou být občané našeho města právem hrdi.

V kulturním programu vystoupí Mladoboleslavský žesťový soubor. O významu díla tří generací rodu Jelínků v Kosmonosích promluví znalec Jelínků děkan Pavel Mach a Mgrt. Jiří Bartoš Sturz.
Současně proběhne vernisáž výstavy kreseb a výrobků Ivety Pešulové a Jany Kubové. Iveta Pešulová pravidelně vede kurzy kresby pastelem, tužkou. Výstavu doplní obrázky absolventů kurzu z Kosmonos. Tuto výstavu připravuje spolek Společně srdcem.
Výstava v Loretě bude trvat do konce října 2022, Loreta je otevřena vždy od čtvrtka do soboty 12-17 hodin, v neděli 10-12 hodin.

Srdečně zveme.