Kosmonosy - kultura


Hlavní stránka - Kulturní pozvánky - Osm století Kosmonos
Osm století Kosmonos

Osvětová beseda Vás zve
do klubovny hasičské zbrojnice na dvě přednášky

"Osm století Kosmonos"
aneb "kdo netouží poznávat dějiny míst vlastních kroků, je odsouzen klopýtat o tytéž kameny..."

První přednáška historika Mgr. Jiřího B. Sturze
v pondělí 20. května 2019 v 18:00 zahrnuje období od 12. - 19. století

Druhá přednáška RNDr. Václava Petříčka
ve čtvrtek 30. května 2019 v 18:00 zahrnuje období 20. století

Využijte této příležitosti se dozvědět o minulosti našeho města, nejstarší zmínky o Kosmonosích jsou doložené z roku 1186. Srdečně zveme k poznání a připomenutí slavné historie Kosmonos, na kterou můžeme být právem hrdí.
Tato akce je finančně podpořena Nadačním fondem AVAST na základě přijatého projektu „Aktivní stárnutí - pokračujeme dále“

Vstupné na každou přednášku 30,- Kč