Kosmonosy - kultura


Hlavní stránka - Kulturní pozvánky - Sportovní hry seniorů
Sportovní hry seniorů

Osvětová beseda Kosmonosy
PROJEKT " POKRAČUJEME DÁLE - AKTIVNÍ STÁRNUTÍ"
opět finančně podpořený z Nadačního fondu AVAST

Sportovní hry seniorů Kosmonos

Na úterý 2. října 2018 od 10:00 – 12:00 Osvětová beseda připravila s finanční podporou Nadačního fondu AVAST Sportovní hry seniorů Kosmonos v horní části zámeckého parku. Bude se jednat převážně o veselé disciplíny – přechod přes lavičku, běh s vajíčkem na lžici, házení kroužku, hod míčkem na cíl, slalom s trakařem, běh s ploutvemi, běh s hůlkami (vezměte si sebou), házení na koš, kubb, woodball a další. Nebude chybět malé občerstvení pro účastníky. Startovné nevybíráme, každý účastník obdrží pamětní list. Aktivní životní styl, pohyb a setkávání jsou smyslem této akce. Přijďte se podívat, pobavit se. Těšíme se na Vás.