Kosmonosy - kultura


Hlavní stránka - Kulturní pozvánky - Projekt Aktivní stárnutí – pokračujeme
Projekt Aktivní stárnutí – pokračujeme

PROJEKT POKRAČUJEME - AKTIVNÍ STÁRNUTÍ
opět finančně podpořený z Nadačního fondu AVAST

Osvětové besedě Kosmonosy se podařilo opět získat finanční podporu z Nadačního fondu AVAST na základě přijatého projektu. Tento nový projekt navazuje na akce z minulého projektu a chtěl by nabídnout seniorům různorodé aktivity, možnost setkávání. Aktivní stárnutí umožní seniorům prožít ve spokojenosti kvalitní život.
V rámci tohoto projektu jako první akce je v září - neděle 10. září 2017 pořádán výlet do kláštera Plasy a na zámek Manětín. V říjnu vždy v pondělí 25. 9., 2.10., 9.10, 16.10. a 23.10.2017 v klubovně hasičské zbrojnice od 15:30 hodin začíná Kurs trénování paměti – první částí, druhá část bude po novém roce. Během měsíce října a listopadu vždy ve čtvrtek od 10.15 se uskuteční procházky s hůlkami do obory. Sraz jako obvykle na chodníku před Galateou. V pondělí 16. října od 19:00 hodin se uskuteční Křeslo pro hosta se známou osobností – herečkou Valerií Zawadskou, dále v úterý 21. listopadu v 19:00 se uskuteční kulturní pořad s písničkami "Zlatá éra Semaforu". Od poloviny ledna 2018 bude probíhat cyklus Co nám ve škole neříkali – II. Jedná se o deset navazujících přednášek z české historie podaných netradiční formou Mgr. Jiřím Bartošem Sturzem Ph.D. V prvním čtvrtletí 2018 proběhnou čtyři přednášky pro seniory – první pomoc, sebeobrana seniorů, technické dovednosti pro seniory, zdravé stravování seniorů. Na jaře 2018 plánujeme návštěvu Národního muzea v Praze a Černínského paláce, dále v období dubna a května ještě jeden výlet za historickými památkami. Patronem projektu je Ing. Ondřej Remeš z AVASTU. O všech připravovaných akcích budete v předstihu informováni. Těšíme se na Vás.