Kosmonosy - kultura


Hlavní stránka - Kulturní pozvánky - Pozvánka na divadelní představení Hra na Zuzanku
Pozvánka na divadelní představení Hra na Zuzanku

Osvětová beseda Kosmonosy
dovoluje si Vás pozvat na
Zámecké kulturní léto 2013

divadelní představení na nádvoří zámku Kosmonosy
ve čtvrtek 5. září 2013 v 19:30
vstupné 50,- Kč

Miloš Macourek
HRA NA ZUZANKU
Divadlo na Baterky Praha

Tento projekt se uskuteční za finanční podpory
Města Kosmonosy a sponzorů

V případě nepříznivého počasí se představení přesune do krytého prostoru vestibulu zámku