Kosmonosy - kultura


Hlavní stránka - Kulturní pozvánky - Zemřel RNDr. Václav Petříček
Zemřel RNDr. Václav Petříček

Oznamujeme Vám smutnou zprávu, že ve čtvrtek 25.8. 2022 zemřel
RNDr. Václav Petříček,
zakládající člen a předseda Muzejního spolku Kosmonosy.

Muzejní spolek

parte Václav Petříček

 

Ve čtvrtek 25. 8.2022 nás navždy opustil Václav Petříček, vědec, doktor přírodních věd, a člověk, po němž zůstává mimořádná práce na poli vlastivědy milovaných Kosmonos a širokého regionu. Není pochyb, že odchází skutečná osobnost, a to nejen pro jeho dlouholetou a zcela nezištnou práci pro město v pozici zakladatele a předsedy Muzejního spolku i komunálního politika, pro široké znalosti i jedinečný dar je předávat svým posluchačům, ale také pro nevídanou schopnost být široce rozkročen nad přítomným časem: Veškeré Václavovo myšlení a jednání, jako by se dělo podle hesla Cogita aeternitatem – rozjímání o věčnosti. Bylo u něho bezděčně přítomno ať třeba hovořil o hlubokém smyslu a koncepci vlastivědné práce, anebo jen o nějaké nepatrné kytičce. Stejným způsobem nahlížel na instituci muzea. Nebylo pro něho nějakou obstarožní institucí, ale chrámem vnímání kontinuity, střežící vědomí, že náš přítomný čas není pupkem dějin, ale že jsme vzešli z generací před námi, jen krátce tu pobudeme a něco předáme generacím budoucím. Tuto zdánlivě banální skutečnost nám Václav dovedl předávat naprosto přirozeně, nadšeně, láskyplně, dojemně, vtipně. Byl to Václavův dar boží, kterým na nikom nešetřil a bude to jedna z věcí, pro kterou nám bude moc chybět.
Václav Petříček odešel z tohoto světa smířen, po bohatém a mimořádně naplněném životě. Naposledy jsme se s ním rozloučili v kosmonoském kostele Povýšení sv. Kříže, v sobotu, 3. 9., v 11h.
Václave, bude nám po Tobě smutno a nikdy na Tebe nezapomeneme!!!!!!

Jiří Bartoš Sturz