Kosmonosy - kultura


Hlavní stránka - Kulturní pozvánky - Projekt Aktivní stárnutí 2019
Projekt Aktivní stárnutí 2019

Osvětová beseda Kosmonosy

Projekt POKRAČUJEME DÁLE - AKTIVNÍ STÁRNUTÍ 2019

finančně podpořený z Nadačního fondu AVAST
přednáškový cyklus – Putování dějinami českého myšlení
"DUCHEM, NE MEČEM"

Přednášet bude Jiří Bartoš Sturz, člen Sdružení historiků ČR ve spolupráci s Osvětovou besedou Kosmonosy

Osvětová beseda v rámci projektu Pokračujeme dále - Aktivní stárnutí, kterým získala finanční podporu z Nadačního fondu AVAST, připravila jako jednu z částí celého projektu cyklus deseti přednášek z české historie pod názvem „DUCHEM, NE MEČEM - putování dějinami českého myšlení “ Předchozí dva ročníky cyklu přednášek publicisty, historika J.B. Sturze se věnovaly úsvitu českých dějin a období vrcholného středověku. Letošní cyklus částečně naváže na chronologické historické putování, ale zaměříme se na specifický svět "českého myšlení" od středověku, přes období stavovského státu, barokní epochu až k profilujícím osobnostem Národního obrození. Prožijeme kostnickou anabázi Mistra Jana z Husince, rozčarování Petra Chelčického a Českých bratří, i mravní dilema posledních Rožmberků. S Komenským projdeme Labyrintem světa, s Bohuslavem Balbínem "barokní Čechii", s Josefem Dobrovským poputujeme k prahům moderní historické vědy až do biedermeierové pracovny Františka Palackého." Přednášky budou doplněny videoprojekcí, hudebními ukázkami, nebudou chybět hosté z řad historiků.

Přednášky budou probíhat v klubovně hasičské zbrojnice vždy od 15:30 – 17:00 hodin.
Jednotlivé vstupné 30,- Kč, předplatné na celý cyklus deseti přednášek 200,- Kč.

1. čtvrtek 7. února 15:30 – 17:00 hodin
České historické kroniky, jejich vznik, význam a poselství

2. pondělí 11. února 15:30 – 17:00
Mistr Jan Hus - životní pouť intelektuála na prahu novověku, jeho "život po životě" a husitský fenomén

3. pondělí 4. března 15:30 – 17:00
Poslední Rožmberkové, velmoži české renesance

4. pondělí 11. března 15:30 – 17:00
Jezuité v Čechách "drama třech staletí"

5. čtvrtek 21. března 15:30 – 17:00
Jan Amos Komenský - truchlivý poutník na cestě k vševědě

6. pondělí 8. dubna 15:30 – 17:00
Oslnivá pouť českým barokem - za hudebníky, malíři a architekty

7. pondělí 15. dubna 15:00 – 17:30
Na prahu moderní historické vědy - poznání i rozčarování (G. Dobner, J. Dobrovský)

8. pondělí 29. dubna 15:30 – 17:00
František Palacký - život a dílo "Otce národa"

9. pondělí 6. 5. 15:30 – 17:00
Cestou za klasiky moderní české národní hudby - Smetana, Dvořák, Fibich, Janáček

10. pondělí 13. května 15:30 – 17:00
Spory o smysl českých dějin - Josef Pekař x T. G. Masaryk - Historický seminář účastníků přednáškového cyklu